Dataudtræk i overblik

 

Alle Bestillinger her er kendetegnet ved udelukkende at give ét CSV-formateret output.

Den første liste her indeholder Z-udskrifter, der er skabt eller oversat til det nye UDDATA+ miljø:

Jobkode Navn Beskrivelse Opdat. Vejledning
C323 Holdoversigt Med elevtal og skoleforløb 25/4 Vejledning
EN10 Manglende tilstededage på AMU-hold Svarer til tjekjob 2.4 6/5 Vejledning
EN10A Manglende fraværsregistrering på AMU-hold  Svarer til tjekjob 2.5 5/9 Vejledning
R115i Indberettede kvalifikationer Kvalifikationer der aktuelt står i datavarehuset Ny 14/10 Vejledning
R116 Undervisningstid pr skoleuge Finder hver elevs skema pr skoledag og summerer undervisningstiden for måneden 12/10 Vejledning
R117 Undervisningstid pr skoleuge – detaljer Finder hver elevs skema pr skoledag og viser undervisningstiden 12/10 Vejledning
R116i Undervisningstid pr skoleuge Finder hver elevs skema pr skoledag og summerer undervisningstiden for måneden 10/5 Vejledning
R117i Undervisningstid pr skoleuge – detaljer Finder hver elevs skema pr skoledag og viser undervisningstiden 10/5 Vejledning
R117x Undervisningstid pr skoleuge Finder hver elevs skema pr skoledag og summerer undervisningstiden for måneden 12/10 Vejledning
Z002 Eksamensudtræk Udtrukne elever til sommereksamen S 2022 20/9 Vejledning
Z079 Studietursliste Med værge og kontaktoplysn. – findes også som PDF 19/5 Vejledning
Z082 UNI.Login og password UNI.Login og password – findes også som PDF 19/5 Vejledning
Z091 Elevliste 4  – findes også som PDF 19/5 Vejledning
Z145 Studerende på hold Med studiestart og ÅE rekvirent Gendannet 23/5 Vejledning
Z170 Skolehjemsoverblik Alle værelser/pladser og beboere 12/9 Vejledning
Z250 Karakterudskrift PDF/CSV med karakterer hold for hold – fag som kolonner 3/6 Vejledning
Z251 Karakterudskrift 2 PDF/CSV med karakterer hold for hold – elever som kolonner Genudgivet 2/8 Vejledning
Z349 Mesterlære tilskud MESTP og MESTG Overblik over mesterlære-tilskud 1/4 Vejledning
Z425 Afgangsstatistik Optag eller aktive elevers skæbne, baseret på skoleforløb 24/11 Vejledning
Z449 PE tilskud PROEP og PROEG Overblik over produktionsskoletilskud 1/4 Vejledning
Z492 Deltagerliste 2  – findes også som PDF 3/8 Vejledning
Z494 Holdliste 4  Holdliste 4 (Uddannelsesaftale eller AMU) – findes også som PDF 5/10 Vejledning
Z597 Skema uden lærer/lokale Skema der enten ikke har lokale eller lærer tilknyttet Ny 2021 Vejledning
Z598 Briksøgningstræk Hjælpeudtræk til at søge briknumre med dine ønskede felter Oversat 2021 Vejledning
Z599 Skema med flere lærere Skema der har flere lærere end hold Ny 2021 Vejledning
Z800 Læresteder-liste Læresteder 2021 Vejledning
Z801 AMU-arbejdsgivere Holdplaceringer på AMU hold med tilknyttet virksomhed 12/10 Vejledning
Z8001 Elever på aktiviteter uge for uge Kan bruges som gantkort over aktiviteter i et kalenderår 26/5 Vejledning
Z8004 Timeposter pr dag Enkelttimeposter på medarbejdere og dato 15/3 Vejledning
Z8006 Medarbejder-Kompetence Som Censor/XPRS og undervisning Ny 10/2 Vejledning
Z8007 Elevnoter Alle noter på eleverne Genoprettet 25/10 Vejledning
Z8030 Alle elevernes skoleforløb Fuld historik for aktive elever 24/11 Vejledning
Z8033 AMU-bidrag Budgetversion af Z8052 28/11 Vejledning
Z8033gl AMU-bidrag, ‘gamle’ struktur Budgetversion af Z8052 med TMK i hver sin kolonne Genoprettet 21/9 Vejledning
Z8036 Onsdagsfravær Til indberetning af skolepraktik 29/3 Vejledning
Z8040 Elevers TMK historik Aktive elevers seneste varighedsuafh tilskud FU 24/11 Vejledning
Z8046 Onsdagsfravær 2 Til indberetning af skolepraktik 29/3 Vejledning
Z8048 Elevers skoleforløbsplaceringer En linje pr skoleforløb i perioden 2/12 Vejledning
Z8050 Årselever fuldtid Alle bidrag, der har skoledage i den valgte periode 23/8 Vejledning
Z8050a Årselever fuldtid, simpel Alle bidrag, der har tælledag i den valgte periode 30/3 Vejledning
Z8051 Årselever Skolepraktik Alle bidrag, der har tælledato i den valgte periode 2021 Vejledning
Z8051a Årselever skolepraktik, simpel Alle bidrag, der har tælledag i den valgte periode 30/3 Vejledning
Z8052 Årselever AMU Alle bidrag, der indberetningsmæssigt hører til den valgte periode 22/11 Vejledning
Z8052V Varighedsuafhængige tilskud AMU Alle tilskud, der indberetningsmæssigt hører til den valgte periode 2021 Vejledning
Z8053 Årselever Åben Udd Alle bidrag, der indberetningsmæssigt hører til den valgte periode 2021 Vejledning
Z8053V Varighedsuafhængige tilskud Åben Udd Alle tilskud, der indberetningsmæssigt hører til den valgte periode 2021 Vejledning
Z8054 Årselever Skolehjem Alle bidrag, der indberetningsmæssigt hører til den valgte periode 1/2 Vejledning
Z8057 Arbejdstimer pr medarbejder Z385 med arbejdstimer og uden dubletter 29/3 Vejledning
Z8060 Kvalifikationer Aktive elevers komplette samling af kval. til hovedforløb Oversat 20/4 Vejledning
Z8065 Holdelever med email (DFR) Til Dansk førstehjælpsråds elektroniske beviser 15/11 Vejledning
Z8066 Holdelever med fremtidige hold Uddannelsesplan med Word-skabelon 8/2 Vejledning
Z8082 Medarbejder data SLS- og andre ansættelsesoplysninger 21/11 Vejledning
Z8086 Fravær Grundlæggende fraværsstatistik 13/4 Vejledning
Z8093 Alle Ansøgninger Alle ansøgninger til fremtidige studiestarter 2020 Vejledning
Z8101 AMU bedømmelser Antal elever på holdet i ugens løb 2021 Vejledning
Z8103 Mandagsliste Antal elever på holdet i ugens løb 7/2 Vejledning
Z8105 Manglende opkrævningslinjer AMU-tjekliste 9/2 Vejledning
Z8112 Bidragsperioder Alle skoles bidragsperioder med tælledato i et tidsrum, uanset om der er elever påsat eller ej 31/5 Vejledning
Z8139 Elever berettiget til AUB og befordring Tjekliste for hovedforløbselever 18/11 Vejledning
Z8157 Arbejdstimer pr medarbejder på hold Z8057 med holddubleringer og derfor ligner den Z388 29/3 Vejledning
Z8170 GF1-overgange HPØG udskrift om GF1 Oversat 5/1 Vejledning
Z8171 GF2-overgange HPØG udskrift om GF1 Oversat 10/2 Vejledning
Z8197 Manglende skema på skoledage Med hold, eleven kan skemalægges på 2/2 Vejledning
Z8198 Faktura til AUB for EUD kostophold Antal Skolehjemsovernatninger 2/2 Vejledning
Z8212 Standpunktskarakterer til indtastning Tastebilag til overførsel af STA karakterer til EKS under Corona 2/2 Vejledning
Z8218 Lokalestatistik Anvendte lokaledage 9/4 Vejledning
Z8220 Opkrævningsdebitorliste Alle opkrævningslinjer i perioden 3/8 Vejledning
Z8221 Åben Uddannelse-aktivteter Til indberetning af aktiviteter 2/2 Vejledning
Z8222 Skematimer pr aktivitet Skemalagte timer pr hold 26/10 Vejledning
Z8223 Åben Uddannelse-prøveresultater Til indberetning af prøveresultater på ÅU 2/2 Vejledning
Z8224 Holdfravær Elevers samlede fravær i løbet af holdplaceringen Ny 11/2 Vejledning
Z8224S Skoleforløbsfravær Elevers samlede fravær i løbet af skoleforløbet 3/8 Vejledning
Z8225 FKB-udbud Liste over Fag, du skal huske at udbyde 10/5 Vejledning
Z8226 Dagens elevfravær Dagens meldte fraværsårsager fra eleverne 16/9 Vejledning
Z8227 Manglende værger Umyndige med 0 eller 1 værge Ny 2/5 Vejledning
Z8228 Manglende fraværsregistreringer Hold og begivenheder, der ikke er ført fravær på 5/9 Vejledning
Z8229 Fagplaceringer Alle elevfagplaceringer 24/8 Vejledning
Z8230 Uddannelsespålæg Aktive elever med uddannelsespålæg 7/10 Vejledning
Z8231 Skemanoter Skemabegivenheder med note på Ny 12/8 Vejledning
Z8232 GF2-aftaler Aftaler indgået under GF2 Ny 26/8 Vejledning
Z8233 Indberetning af risiko for frafald til Ungedatabasen Indberetning af risiko for frafald til Ungedatabasen Ny 21/9 Vejledning
Z8250 Karakteroverblik Alle karakterer omkring hvert hold 22/3 Vejledning
Z8251 Meritoversigt Alle meritter på eleverne 22/3 Vejledning
Z8252 Karakterstatistik Sammentælling af karakterværdier 28/10 Vejledning
Z8266 HoldElever m fremtidige hold Som Z8066 men i SKT version 8/2 Vejledning
Z8300 Elever med aftale uden forløb Elever, hvis aftale ikke har et overlappende skoleforløb 16/9 Vejledning
Z8301 Tjek af alle fuldtidselever til indberetning Til at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetning deaktiveret
21/6
Vejledning
Z8302 Tjek af alle AMU elever til indberetning Til at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetning deaktiveret
2021
Vejledning
Z8302V Tjek af alle AMU VUTMK til indberetning Til at gennemgå systematisk for manglende varigh.uafh.tilskud deaktiveret
2021
Vejledning
Z8303 Tjek af alle skolehjemselever til indberetning Til at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetning deaktiveret
2021
Vejledning
Z8304 Tjek af alle skolepraktikelever til indberetning Til at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetning deaktiveret
2021
Vejledning
Z8305 Tjek af alle ÅU elever til indberetning Til at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetning 8/2 Vejledning
Z8305V Tjek af alle ÅU elevers varigh.uahf.tilskud Til at gennemgå systematisk inden indberetning 8/2 Vejledning
Z8306 Bidrag fra omgængere Fuldtidselever på skoleforløb med omgænger-attribut 8/2 Vejledning
Z8307 Tjek for skoleforløbsplaceringer Elever med aftaler, der hverken har hold, forløb eller skolepraktik 8/2 Vejledning
Z8310 CSV for SU indskrivningskontrol Udskriften viser alle elever som pr. dags dato får SU 8/2 Vejledning
Z8310A Elever fra Z8310 SU-kontrol der bør tjekkes Elever fra Z8310 der muligvis har fejl 8/2 Vejledning
Z8311 Holdelever med data Holdplacerede elever og deres værger og lærested 9/9 Vejledning
Z8312 Alle holdplaceringer Holdplacerede elever i en periode 25/8 Vejledning
Z8313 Recertificering Elever der fik AMU-certifikater i en periode 8/2 Vejledning
Z8314 SOSU praktikforløb Overblik over de særlige SOSU-praktikforløb Ny 2021 Vejledning
Z8315 SOSU elevers forløb Hver enkelt elevs SOSUpraktik- og skoleforløb 10/2 Vejledning
Z8316 EVU elektrikerelever EVU udskrift om elektrikerelever, aftaler og moduler 1/6 Vejledning
Z8317 Beskæftiget i Danmark AMU-elever med status “Beskæftiget i Danmark” Ny 24/6 Vejledning
Z8318 AMU uge-overblik på ÅV Åbent værksted-elevers skolegang i en uge og en overbliks-pivot. 26/8 Vejledning
Z8319 AMU-hold der mangler U600 udskrivning Hold med manglende udskrivning af U600 AMU beviser Ny 20/9 Vejledning
Z8386 Opgavefravær 1 Opgaveafleveringsstatistik pr elev 3/8 Vejledning
Z8387 Opgavefravær 2 Opgaveafleveringsstatistik pr lærer 10/2 Vejledning
Z8393 Kursusliste AMU/IV-hold 21/9 Vejledning
Z8431 Skoleforløbsoversigt En linje pr skoleforløb 26/5 Vejledning
Z8500 FGU elevoverblik Alle skolens elever og vigtige egenskaber i oprettelsen 23/3 Vejledning
Z8501 FGU fejloverblik Fejlindtastninger – typisk i FGU-skolerne 10/2 Vejledning
Z8502 FGU-indberetning af kommunalt bidrag til CØSA Til en CSV formular til FGU skolerne 23/8 Vejledning
Z8503 FGU-fraværsliste Simpelt fraværsoverblik til FGU skolerne 20/4 Vejledning
Z8504 FGU elever og forventet slut Elever med ugeantal og forventet slutdato 10/2 Vejledning
Z8505 FGU ÅP procent Elever med årsbidrag og hvor meget af der der er lavet på skpe ÅP 10/2 Vejledning
Z8506 FGU skoleydelse Alle skoleydelser udbetalt i perioden 31/8 Vejledning
Z8507 FGU Nedsat tid Hjælpeudskrift til at forstå indberetning af nedsat tid Ny 17/10 Vejledning