Z8101 – Køreteknik-fag på AMU

Kontroludskrift til indberetning af varighedsuafhængigt tilskud køreteknik

 

Formål:

Rapporten viser aktivitet, som indeholder fag, der udløser varighedsuafhængig tilskud til køreteknik
Population:

Med udgangspunkt i de UVF-fag, der har en takst, der hedder noget med “Tillægstakst køreteknik” findes alle AMU-aktiviteter og -fag.

Taksten skal være større end 0 og tilhøre finansåret, som svarer til ens slutdato-afgrænsning – pas derfor på med at afgrænse hen over nytår!

Der findes de aktiviteter/fag, der slutter i afgrænsningsperioden.

 

Output:

 • Aktivitet
 • Skolefag
 • CPR_NR, Navn
 • Fag_start / Fag_slut
 • Rekvirent
 • Indberettet (indberetningsdatoen vises, hvis der er indberettet et tilskud af typen FKKØR)

Afgrænsninger:

 • Fra-/Tildato
 • Rekvirent

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

 • Overbliksside over AMU-udskrifter
 • Z394 AMU-årselevliste med fag
 • Z840 AMU-elever opgjort per periode