Z-udskrifter i overblik

Man kan i bestillingsvinduet på uddataplus.dk vælge at se en liste over alle bestillinger, ordnet efter udskriftsnummer. Her er et bedre overblik.

Sådan søger du efter den rette Z-udskrift:

  1. Kig listen over temaer igennem i skemaet herunder. Den nederste gruppe, Dataudtræk, spreder sig dog over mange temaer, så klik evt også der og skim den liste igennem.
  2. Flere og flere af udskrifterne får vejledninger her på info.uddataplus.dk. Nogle af dem er dog stadig beskrevet i det tidligere uddata.dk (se den gamle “Produktoversigten”).
    Vejledningerne på info.uddataplus.dk er dels mere overskueligt skrevet, dels er der links til relaterede udskrifter nederst, dels er der tags allernederst med andre udskrifter med samme nøgleord. Således kan man “hygge-surfe” sig til den perfekte udskrift.
  3. Brug Google. Vores vejledningssider dukker højt op i Google, når man søger på fx “UDDATA lokalestatistik”
  4. Vælg gruppen ”Alle” i Bestillinger-vinduet. Så har du en liste over alle de Z-udskrifter vi har (og som du har rettighed til). Kig listen igennem eller søg med CTRL+F i din browser på nøgleord som ”Karakterer” eller ”Årselevliste”.
  5. Ring og spørg – det koster ikke noget.

 

Emne

Nummer serie

Vejledning

Bestillinger, der ikke giver output, men udfører en handling i databasen:
Billed behandling Z150-Z156 Opsætning i EASY-C
Selve bestillingerne Z15x
Filoverførsler Z180/Z181 Ansøgningsfiler
Z157-Z159 Billedoverførsel mellem skoler
Z180/181 vejledning
Bestillinger, der printes som rapporter, oversigter, protokoller etc.:
Skolehjemsoversigter Z171-Z175 Uddata.dk
Karakterer Z250, Z251 Uddata.dk,

Se også siden “Z-udskrifter med karakterer

Skemaudskrifter Z500-Z582 Uddata.dk
Se Brikker og Bogstavkoder
Skemaudskrifter for lærere Z571, Z572 og Z601 Lærer-skemaer
Fraværsprotokoller Z600-Z601 Uddata.dk
Holdudskrifter, skoleforløbsdeltagere etc. Z064-Z230, Z460-Z498, Z620, Z630, Z640-Z687, Z846-Z887 Holdudskrifter-siden
Z141 Evalueringsark
Gamle vejledninger: Uddata.dk
Ud af de ovenstående holduskrifter kan følgende dog også lave et CSV/flettefils-output. Z079/Z080/Z091/Z105/Z145 Holdlister
Z081/Z082 Login
Z112 Skolefag med deltagere
Z120 Fotonummer
Z492/Z494 Holdlister med mange data pr. elev
Z620 Virksomheder med AMU elever
Z630 Aktivitetsliste
Z685 IV kursister
Z873/Z885 Skoleforløbselever
Bestillinger, der både kan printes som rapporter og også levere CSV output:
Eksamen/karakterer Z203 Elever i eksamensbegivenheder
Z253 Karakterlister
 Uddata.dk
Årselever og timer/ressourcer Z300-Z398  Uddata.dk:
Årselevlister
Ressourcelister
Afgangsårsager Z420-Z428  Z423, Z425, ellers: Uddata.dk
Lokalestatistik Z545-Z548  Uddata.dk
Andre statistikker 439-450,
611-621,
700-798
 Z445 SOSU Elevhistorik
eller:Se hele den gamle produktoversigt på Uddata.dk

Se særligt vores hjælpesider om udskrifter, der handler om:

Bestillinger, der udelukkende giver CSV output:
Forskellige dataudtræk, der kun fås som CSV output Z800-Z845,
Z8000 og frem,
EN10-EN13,
S0001 og frem.
Dataudtræk i overblik

 

Hvad viser udskriften helt præcist

Intet udskriftsoutput er ret meget værd, hvis du ikke er klar over, præcis hvilket datagrundlag udskriften er baseret på. Læs vejledningen på hjemmesiden for den enkelte udskrift. Og ring endelig, hvis du er i tvivl eller forventede et andet resultat.

Hvordan holder jeg mig orienteret om de nyeste udskrifter

Her er der igen flere måder:
1. Vi udsender et nyhedsbrev med et par måneders mellemrum vedrørende Z-udskrifter.
2. En mere LIVE opdatering af nye og ændrede udskrifter beskrives efter 1.oktober 2016 i Z-bloggen.
3. Nyhedsbrevene og de mest vigtige nyheder om Z-udskrifter dukker op på forsiden af info.uddataplus.dk og forsiden af www.uddataplus.dk når du logger ind, under generelt. Den nyhedsliste kan også tilføjes dine RSS-feeds, hvis du bruger det.
4. Den mest lavpraktiske (og hurtigste) måde at opdage de nyeste Z-numre er simpelthen at kigge nederst på den liste, der er i Bestilbilledet. Det er fordi de fleste nye udskrifter får numre, der ligger som de næste i Z8000-serien

Hvad koster det at spørge/ønske/fejlmelde

Dette spørgsmål får vi tit. I jeres abonnementsordning hos os, koster det ikke noget at udvikle nye udskrifter. Så faktisk er jeres abonnement billigere, jo mere i bruger udskrifterne og os.
Vi får dog mange ønsker ind, så vi er nødt til at prioritere. Ønskerne kommer hurtigst i mål hvis:
• De løser et stort problem
• De haster
• De løser mange brugeres problemer
• Og ikke mindst, at du responderer i den sparring, der foregår frem og tilbage mellem dig og udvikleren i fasen fra idé til færdig udskrift.

Kan jeg blive bedre til at viderebehandle Z-udskrifts-data

Vi afholder kurser i Excel og Pivot-tabeller. Kurserne tager udgangspunkt i brugernes egne favoritter blandt Z-udskrifterne og løfter brugernes niveau.
Om så det er på begynderniveau at importere en csv fil i Excel og lave basal sortering. Her kan begynderen bruge pivot til at organisere data og kun vise de rækker og kolonner, der er interessante.
Den udvidede version af kurset går videre til grafisk fremstilling af data og organisering i flotte diagrammer og dashboards. Desuden lærer man at flette indhold fra forskellige udskrifter sammen.
Vi afholder også ERFA-møder dels så man kan få frisket Excel-kundskaberne op, men også sparre med andre omkring aktuelle problemstillinger. Tit opstår møderne omkring en aktuel ny indberetning, hvor vi i fællesskab finder ud af at besvare den bedst muligt.
Se datoer for møder og kurser i Uddatas Kursuscenter.