Z8301 Tjek af alle Fuldtids-elever til indberetning

 

Formål:
At kunne gennemgå alle sine Fuldtids-aktiviteter for at tjekke om man har indberettet alt sit tilskudsberettigede aktivitet.

 

Population:
Der tages udgangspunkt i skoleforløb med påsatte elever. Findes der tælleperioder, skal tælledatoen ligge mellem afgrænsningsdatoerne. For alle andre skoleforløb skal forløbet blot overlappe med afgrænsningsperioden.

Så både elever, der giver og ikke giver tilskud, kommer med ud. Dvs man får det samme som indberetningen plus:

 • Elever med en bidragsstørrelse på 0
 • Periodetype FÆRDIG
 • Forløb, der ikke har generet bidrag, fordi der mangler tælleperiode
 •  – eller fordi der er uoverensstemmelser i bidragsperiode/skoledagskalender.

Der summeres til en linje pr skoleforløb, elevtype etc ligesom på indberetningen.

 

Output:

 • DS-nummer
 • Uddannelsesnummer / -betegnelse / -version
 • Speciale / Adgangsvej
 • Skoleperiode
 • TMK
 • Tælleperiode
 • Skoleforløb / Start- / Slutdato / Tælledato
 • CØSA-kontonr.
 • Varighed
 • Rekvirenttype
 • Elevtype
 • Bidrag / Restbidrag
 • Antal elever
 • Fejl_1: Tælledato ligger udenfor afgrænsningen (denne fejl vil pt aldrig forekomme)
 • Fejl_2: Bidragsstørrelse 0
 • Fejl_3: Periodetypen er FÆRDIG
 • Fejl_4: Tælleperiode mangler, eller flere ens tælledatoer
 • Fejl_5: Der er uoverensstemmelse mellem bidragsperiode og skoledag(skalender)
 • Fejl_6: Manglende holdplacering eller skoleforløb
 • Fejl_7: DS-nummer på fremmed skole

 

Afgrænsninger:

 • Fra- og tildato (enten indkredser de tælledato, eller blot overlap med skoleforløbet)
 • 0, 6, 10 cifre i CPR

 

Informationerne udskrives som en tekstfil. Se alle dataudtræk i overblik.

 

Se også:

 • Z8050 Årselevbidrag for fuldtidselever
 • Z8112 Bidragsperioder
 • Z8302 Tjek af alle FT elever til indberetning
 • Z8303 Tjek af alle SHJE elever til indberetning
 • Z8304 Tjek af alle SKPRA elever til indberetnin