Z8180 Elevkarrierer

Udtrækket definerer elevernes “karrierer” på samme måde som indikatorerne under Mål 2 i Handleplan for øget gennemførelse. Den danner skelettet for efteråret 2018’s versioner af Mål-2-udskrifterne.

 

Formål/Population:

Der er en længere forklaring nederst på denne side. Helt overordnet anvendes elevens skoleforløb, aftaler og praktik til at sammensætte sammenhængende uddannelsesforhold, der i princippet kan starte med GF1 og slutte med hovedforløb.

Udskriften finder så elever med enten aktive eller startende uddannelsesforhold i perioden.

Det er således en søster til Z42x-serien, som dog kigger videre end blot skoleforløb – og som har en helt anden definition på, hvordan en elev kan stoppe og starte på et nyt uddannelsesforhold.

 

Afgrænsninger:

 • Optag/Aktive Find uddannelsesforhold der starter (O) eller er i gang (A) i den valgte periode
 • Fra-/tildato
 • Medtag detaljer – vil man se enkelteleverne, eller blot en sum pr uddannelse pr status
 • 0-6-10 Cifre i CPRnr.

 

Output uden detaljer:

 • Uddannelse/-betegnelse
 • Status (som primært går på om der sidenhen kom et nyt uddannelsesforhold på eleven på skolen)
 • Antal

 

Output med detaljer:

 • Uddannelse / -betegn
 • Status (som primært går på om der sidenhen kom et nyt uddannelsesforhold på eleven på skolen)
 • Antal
 • Start-uddannelse / -betegn
 • CPR, Navn
 • Optaget (dato)
 • Slut-uddannelse / -betegn. (Vises kun hvis den adskiller sig fra startuddannelsen. Modsat Z42x-serien kan man godt skifte uddannelse uden at tilhøre et nyt optag)
 • Forløbsslut (sidste dato på uddannelsesforholdet)
 • Status (En generel status på, om eleven siden genstartede, ellers den gældende afgangskode, hvis der findes en)
 • Start_og_slut_GH*
 • Elevtype på slutdatoen for hele uddannelsesforholdet
 • Afgangsårsag / Årsagsbetegnelse (der kigges også i revisionssporet efter afgange)
 • Debut (Ja-Nej felt om dette var elevens første forhold på skolen i den valgte periode)

 

Start_og_slut_GH*

GF1 og GF2 betyder de to typer grundforløb,
H F betyder et skoleforløb på hovedforløbet,
Aftaler hedder HPA hvis aftaletypen er 108x, ellers HAF
HGP er en grundforløbsaftale, dvs egentlig startet under G2 PRA, men sat til at starte dagen efter grundforløbsslut..
HPR er et skolepraktik-ophold, og SOSU’ernes praktikforløb hedder HPF.

Elevens overordnede forløb sættes sammen til sammenhængende forløb, hvor de yderste overlever. Således betyder “GF2-HPR” at Elevens første startede forløb i forholdet var skoleforløb på GF2, og det sidst afsluttede var skolepraktik.

 

Se også:

Informationerne kan udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Et bud på et dashboard/pivot ud fra Z8179 forefindes i Pivot-banken.

 

Detaljeret Population:

Udskriften tager udgangspunkt i alle elevens aftaler, skolepraktik, praktikforløb (Sosu) og skoleforløb. Det skal være efter-reform-uddannelser og forholdene skal slutte efter 1.jan 2013. Forhold ældre end 15 måneder før den valgte periode tages heller ikke i betragtning.

Der ses bort fra forløb/aftaler/praktik, hvor eleven havde afgangsårsag 1: Ej mødt, eller 31 eller 66

De forskellige forhold sættes så sammen til sammenhængende forløb, som kun kan blive til flere forløb (omstarter), hvis der

 • er en pause mellem grundforløb på over 7 måneder
 • Hvis eleven henover nytår har pause i GF1 eller i GF2 på en uddannelse, uden at fuldføre.
 • hvis der er en pause på 15 måneder, under hovedforløb eller mellem grund- og hovedforløb.

Alle forhold, der ligner hovedforløb, som starter før elevens sidste grundforløbsforhold er slut, fjernes fra udtrækket! Der ses desuden bort fra RKV.

Grundforløb er skoleforløb på GF1, GF2 efter ny reform eller periodetyperne ‘G1′,’G1 PRAK’,’G2 SKOLE’,’G2 PRAK’,’GRUND’,’EUX GRUN, eller ‘ØVRIG_FTU’,’PVEJ’,’EUX PVEJ’. De sidste forudsætter en skoleperiode, der starter med 0. Alle andre forhold er hovedforløb, med mindre de altså starter inden grundforløb er færdig. Så elimineres de fra regnestykket, med mindre de er en G2 PRAK-aftale, som er en aftale, der starter under en grundforløbs.skoleperiode af typen ‘G2 PRAK’. For de aftaler gælder det at de beholder deres slutdato, mens de tæller som en hovedforløbs-uddannelsesaftale med start dagen efter grundforløbsafslutningen.

 

Status kan være:

 • ‘Ny GF start mere end 7 måneder efter’
 • ‘Hovedforløb mere end 15 måneder efter’ (hvis pausen sker i mellemrummet mellem GF og HF)
 • ‘Ny HF start mere end 15 måneder efter’
 • ‘GF skift henover nytår’
 • ‘I gang – slutdato ligger i fremtiden’
 • ‘Afsluttet – årsag XXX
 • ‘Afsluttet – ukendt årsag’ end status,

 

En mismatch med datavarhuset skyldes blandt andet, at datavarehuset kan se på tværs af skolerne. Elever, der tager grundforløb ét sted og hovedforløb på en anden skole, optræder givetvis som en succeshistorie i datavarehuset, mens de i Z8179 vil stå som afsluttet efter grundforløb på gf-skolen, og ikke optræde på hf-skolen. En af skolerne har opgjort at ca. 20% af deres hf-elever har taget grundforløb andetsteds.