Bevisudskrivning – Nyhedsbrev maj 2017

Eksamensterminen nærmer sig, så derfor et nyhedsbrev koncentreret om beviser. Jo bedre eksamensterminen er forberedt, jo nemmere går det.

Hvis du ikke selv arbejder med simulering/udskrivning af beviser, vil det være en rigtig stor hjælp for UDDATA og ikke mindst for dine kollegaer, hvis du vil have ulejlighed med at sende denne mail videre til relevante kollegaer. Vi præsenterer i denne mail jobs, der kan køres i god tid før eksamensterminen, så man kan være på forkant med de problemer der evt. ville kunne opstå.

UDDATA-vinduer nu i UDDATA+

Hvis man skal kigge i / indsætte fag / tilrette eksamensskabeloner skal man ikke længere i UDDATA-vinduer.
I stedet findes U550 – eksamensskabelon, samt tilhørende vinduer i UDDATA+, under menupunktet Bevis -> Bevisskabeloner ->Skabelon

vejledning (hvis man arbejder i EASY)
vejledning (hvis man arbejder i SIS)

Gymnasiale uddannelser:

Tjekjob og simulering af eksamensgennemsnit:

Vi opfordrer til, at man bruger tjekjob og simulering af eksamensgennemsnit.
På den måde kan man:

  • finde og afhjælpe eventuelle fejlregistreringer i god tid inden bevisudskrivning
  • holde øje med elever, der er i risiko for at dumpe
  • lade eleverne selv holde øje med og simulere gennemsnit

https://info.uddataplus.dk/vejledning-til-simulering-af-eksamensgennemsnit-2016/

EUX – merkantil:

De merkantile EUX-beviser har været årsag til mange supportsager og frustrationer. Vi har forsøgt at beskrive, hvad man skal være opmærksom på i denne nyhed. Benytter man herudover tjekjob og simulering, bør vi kunne hjælpe hinanden igennem eksamensterminen uden at blive alt for gråhårede.

EUX – teknisk:

De tekniske EUX-beviser forventes ikke at give de store problemer. Hvis der er elever, der afslutter EUX-delen i juni, men først skal til svendeprøve senere, skal de i juni have et foreløbigt EUX-bevis.
Først når de afslutter erhvervsuddannelsen, skal de have det endelige EUX-bevis.
Foreløbige beviser indberettes ikke til eksamensdatabasen. Har man elever, der skal bruge EUX-beviset til at søge optagelse på en videregående uddannelse, skal selv uploade det foreløbige bevis, når de søger optagelse.

HHX/HTX:

Også her er man godt hjulpet, hvis man benytter tjekjob og simulering. Vi forsøger at opdatere skabelonerne med diverse netprøvefag og forsøgsfag, men det er ikke altid, vi selv kan finde sådanne oplysninger. Hvis man ved, at man bruger et fag for første gang (eller andet man mener er nyt), er det en god ide at give os besked.

Erhvervsuddannelser:

Grundforløbsbeviser (reform 2015):
Husk at der er flere forskellige bestillinger til grundforløbselever:
U269 – Dokumentation for bestået optagelsesprøve
U260 – Dokumentation for grundforløbets 1. del
U261 – Dokumentation for grundforløbets 2. del
U160 – Grundforløbsbevis (Elever på skoleperiode ”G2”)
U161 – Grundforløbsbevis – studenter (Elever på skoleperiode ”HX” eller ”GY”)
U162 – Bevis for praktisk oplæring (Mesterlære)
U165 – Grundforløbsbevis (EUX elever 1912 og 1922 på skoleperiode ”SF”)
U169 – Grundforløbsbevis uden tjek

I forhold til tidligere eksamensterminer er der ikke de store ændringer. Vær dog opmærksom på at man fra UVM har ændret på resultatformen på det uddannelsesspecifikke fag, så man her skal afgive både den afsluttende standpunktskarakter (7trin) samt eksamenskarakteren i grundforløbsprøven (BE/IB).

Skolebeviser EUD (reform 2015):

Der er nu en redigeret/opdateret vejledning til U181 – Skolebevis (reform 2015). Vi arbejder på at indbygge tjek på evt. gennemsnit samt eventuelle beståkrav på enkeltfag.
U181 tjekker op mod uddannelsesmodellen, og er derfor beregnet til elever, der har haft hele forløbet efter reform 2015. Har man elever med fag fra en tidligere version af uddannelsen, og hvis disse fag ikke findes i den nye uddannelsesmodel, anbefaler vi, at man benytter U180.

Bevisudskrivning på erhvervsakademier (SIS):

Den store nyhed er her, at UDDATA-vinduerne nu findes i UDDATA+. Det betyder, at man kan arbejde i eksamensskabeloner og SIS samtidig.
Vi er i gang med diverse rettelser, så hold øje med nyhederne i UDDATA+ (klik på knappen ’Nyheder om UDDATA+’)