Grundforløbsbevis (EUX-elever 1912 og 1922 med skoleperiode ‘SF’)

Udskriftseksempel

 

Grundforløbsbevis (EUX 1912 og 1922)

 

Modul: U165

Beviserne bestilles ved at logge på www.uddataplus.dk

Afgrænsninger:

Filarkiv J/N.

For eleverne gælder, at hvis der sættes ‘J’ i feltet ved bestilling, vil beviset blive lagt i filarkiv.

Filarkiv – Offentliggørelse

Datoen sættes til d.d. Hvis eleven først må kunne se sit bevis i Elevplan på et seneres tidspunkt, skal man huske at ændre offentliggørelsesdatoen og evt. klokkeslæt.

Afgrænsning på enten skoleforløb, hold eller cpr.nr.

Der kan afgrænses på enten skoleforløb,  hold eller cpr.nr.

Der skal angives en ‘Termin fra’ og en ‘Termin til’.

Karakterne hentes fra grundforløbets 2. del.

Kvalifikation til hovedforløb

Dato for kvalifikation overføres til EASY og EASY P

Undlad skolefag.

Hvis enkelte skolefag ikke skal fremgå af grundforløbsbeviset, kan max 3 fag angives i bestillingsbilledet og disse vil blive sorteret fra ved udskrivning.

Forudsætninger

Eleverne skal stå på et skoleforløb med skoleperioden ‘SF’.

Skabelonstypen er ‘SF’.