Grundforløbsbeviser – reform 2015

U160 – Grundforløbsbevis (reform 2015)

Der er udsendt eksamensskabeloner til grundforløbsbeviser til elever på skoleperiode G2.

Beviset bestilles via U160 –  Grundforløbsbevis (reform 2015) Udskriftseksempel (fra vores testbase) kan ses her

Der skal være registreret et ‘J’ til, at eleven må få grundforløbsbevis – enten i EASY B681 eller i Elevplan.

Det er ligeledes en betingelse, at der er afgivet to karakterer i det uddannelsesspecifikke fag til grundforløbsprøven hhv. EKS/PP, BE/IB-skala og STA/-, 7-TRIN. Begge karakterer skal fremgå af grundforløbsbeviset. Fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er følgende bl.a. oplyst “Overgangskravsfaget vil ikke fremover indeholde en resultatform, men indeholder stadig alle mål vedrørende viden, færdigheder og kompetencer, som skal anvendes til det uddannelsesspecifikke fag”.

Man kan se, hvilke fag der skal bruges på den enkelte uddannelse enten i Elevplan eller i UDDATA+ under Bevis -> Diverse -> UVM-fag uddannelser. Bruger man vinduet i UDDATA+,  skal man som søgekriterier indtaste uddannelse samt version. Fjern flueben i felterne ‘Valgfrie fag’ samt ‘ Hovedforløb’. Udvid listen til at vise 50 fag.

Eksamenskarakteren og standpunktskarakteren for grundforløbsprøven skal afgives i det uddannelsesspecifikke fag.

 

Faget 20123 – ‘Grundforløbsprøve’ samt overgangkravfagene skal ikke længere bruges i forbindelse med karaktergivning af grundforløbsprøven.

Skabelonen indeholder de krav om grundfag og eventuelle certifikater, der fremgår af den enkelte uddannelsesbekendtgørelse vedr. overgang til hovedforløbet.

De udsendte skabeloner håndterer både EUD- og EUX-forløb.
Er grundforløbets 2. del afsluttet med EUX, udløses automatisk en ekstra overskrift ‘EUX-forløb’. Se

Bestillingsbillede U160.

Der skal afgrænses på enten skoleforløb eller hold og evt. cpr.nr.

Termin fra og til: De fag eleven har fået karakterer i inden for de valgte terminer, vil komme med på beviset.

Valgfag inkl. lokale fag J/N:
Yderligere fag inden for terminsafgrænsningen bliver fundet. Se venligst punktet ‘Undlad skolefag (max3)’.

Medtag andre uddannelser: Sætter man et ‘J’ i feltet, vil de fag, eleven har haft på andre uddannelser (f.eks. grundfag fra G1), også komme med på beviset.

Dato for kvalifikation: Den angivne dato overføres til EASY B303. Bemærk at man ikke selv må sætte kvalifikationen ind i EASY B303. Kvalifikationen skal komme fra Bevismodulet i forbindelse med bestillingen.

Afslutningstermin: Det er terminen for den sidst afgivne karakter på uddannelsen, der angives som sluttermin på beviset. Ønsker man en anden termin, kan det registreres i dette felt.

Undlad skolefag (max 3):
Hvis der i feltet ‘Valgfag inkl. lokal fag’ er sat et ‘J’, findes alle yderligere fag inden for terminsafgrænsningen. Hvis der blandt disse fag er et eller flere fag (max 3), som ikke ønskes på bevis, kan de frasorteres i dette felt.