Grundforløbsbeviser – reform 2015

U161 – Grundforløbsbevis (reform 2015) – studenter

Der er udsendt eksamensskabeloner til grundforløbsbeviser til elever på skoleperioderne ‘G2-HX’ og ‘G2-GY’.

Grundforløbsbeviset bestilles via modul U161Grundforløbsbevis (reform 2015) – studenter (Elever på skoleperiode ‘HX’ eller ‘GY’).

Det er en betingelse, at eleverne er placeret på et skoleforløb med enten skoleperioden ‘HX’ eller ‘GY’.
Der skal være sagt ‘J’ til, at eleven må få grundforløbsbevis – enten i EASY B681 eller i Elevplan.

Det er ligeledes en betingelse, at der er afgivet to karakterer i det uddannelsesspecifikke fag til grundforløbsprøven hhv. EKS/PP, BE/IB-skala og STA/-, 7-TRIN. Begge karakterer skal fremgå af grundforløbsbeviset. Fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er følgende bl.a. oplyst “Overgangskravsfaget vil ikke fremover indeholde en resultatform, men indeholder stadig alle mål vedrørende viden, færdigheder og kompetencer, som skal anvendes til det uddannelsesspecifikke fag”.

Man kan se, hvilke fag der skal bruges på den enkelte uddannelse enten i Elevplan eller i UDDATA+ under Bevis -> Diverse -> UVM-fag uddannelser. Bruger man vinduet i UDDATA+,  skal man som søgekriterier indtaste uddannelse samt version. Fjern flueben i felterne ‘Valgfrie fag’ samt ‘ Hovedforløb’. Udvid listen til at vise 50 fag.

Eksamenskarakteren og standpunktskarakteren for grundforløbsprøven skal afgives i det uddannelsesspecifikke fag.

 

Faget 20123 – ‘Grundforløbsprøve’ samt overgangkravfagene kan ikke længere bruges i forbindelse med karaktergivning af grundforløbsprøven.

Skabelonen indeholder kun de grundfag og eventuelle certifikater, der fremgår af den enkelte uddannelsesbekendtgørelse vedr. overgang til hovedforløbet. Hvis eleven har fag ud over disse, som skal med på beviset, så skal man selv sætte faget på skabelonen. Der er et ‘åbent’ detailkrav ‘G2-GY_ØVR’ med løbenr. 9000000000, som kan bruges til dette formål.

Bestillingsbillede U161.

Der skal afgrænses på enten skoleforløb eller hold og evt. cpr.nr.

Termin fra og til: De fag eleven har fået karakterer i inden for de valgte terminer, vil komme med på beviset.

Medtag andre uddannelser: Sætter man et ‘J’ i feltet, vil de på grundforløbet krævede grundfag, som eleven måske har haft på andre uddannelser, også komme med på beviset.

Dato for kvalifikation: Den angivne dato overføres til EASY B303. Bemærk at man ikke må selv må sætte kvalifikationen ind i EASY B303. Kvalifikationen skal komme fra Bevismodulet i forbindelse med bestillingen.

Afslutningstermin: Det er terminen for den sidst afgivne karakter på uddannelsen, der angives som sluttermin på beviset. Ønsker man en anden termin, kan det registreres i dette felt.