U169 – Grundforløbsbevis uden tjek – reform 2015

 

U169 Beviseksempel grundforløb

Benyt U169 til bestilling af grundforløbsbevis i de tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre at bestille beviset via U160 eller U161.

Når man benytter U169, er det ikke en betingelse, at eleverne er placeret på et skoleforløb med enten skoleperioden ‘G2’, ‘HX’ eller ‘GY’.

Der skal være registreret et ‘J’ til, at eleven må få grundforløbsbevis – enten i EASY B681 eller i Elevplan.

Det er ligeledes en betingelse, at der er afgivet to karakterer i det uddannelsesspecifikke fag til grundforløbsprøven hhv. EKS/PP, BE/IB-skala og STA/-, 7-TRIN.

Man kan se, hvilke fag der skal bruges på den enkelte uddannelse enten i Elevplan eller i UDDATA+ under Bevis -> Diverse -> UVM-fag uddannelser.
Bruger man vinduet i UDDATA+,  skal man som søgekriterier indtaste uddannelse samt version. Fjern flueben i felterne ‘Valgfrie fag’ samt ‘ Hovedforløb’. Udvid listen til at vise 50 fag.
Eksamenskarakteren og standpunktskarakteren for grundforløbsprøven skal afgives i det uddannelsesspecifikke fag.

 

Bestillingsbillede U169.

Der kan kun bestilles på en enkelt elev ad gangen. Derfor skal der afgrænses på cpr.nr.

Uddannelse: Angiv elevens aktuelle uddannelse. Programmet overfører uddannelsen til EASY B303 ‘Kvalifikationer til hovedforløb’. Man må ikke selv sætte kvalifikationen ind i EASY B303. Kvalifikationen skal komme fra Bevismodulet i forbindelse med bestillingen.

Termin fra og til: De fag eleven har fået karakterer i inden for de valgte terminer, vil komme med på beviset.

Medtag andre uddannelser: Sætter man et ‘J’ i feltet, vil de fag, eleven har haft på andre uddannelser (f.eks. G1), også komme med på beviset.

Dato for kvalifikation: Den angivne dato overføres til EASY B303.

Afslutningstermin: Det er terminen for den sidst afgivne karakter på uddannelsen, der angives som sluttermin på beviset. Ønsker man en anden termin, kan det registreres i dette felt.

Bek. nr. til udskrivning og Bek. dato til udskrivning: Det er den bekendtgørelse, der er angivet på eleven i EASY A580 ‘Elev på fuldtidsuddannelse’, der kommer med på beviset. Ønsker man en anden bekendtgørelse på beviset, skal felterne med bekendtgørelsesnummer og bekendtgørelsesdato udfyldes.