AMU – udskrifter

 

Følgende findes i UDDATA+

Z8033 – AMU-overblik til budget

Z8052 Årselever AMU

Z8052V Varighedsuafhængige tilskud AMU

Z8103 – Ugens kursusstarter på AMU

Z8105 Manglende opkrævningslinjer

Z8302 Tjek af alle AMU-elever til indberetning

Z8313 Recertificering

EN10 Manglende fraværsregistrering

 

 

 

 

De GAMLE EASY-AMU udskrifter omfatter:

Dem med fed skrift findes i UDDATA+

(Se vejledninger for de øverste i produktoversigten her: https://www.uddata.dk/portal/index.php?id=252 )

Z358/9 Årselevliste AMU (før 2003)

Z377/8 Årselevliste AMU (efter 2004)

Z394 AMU-årselevliste med fag

Z395 AMU-årselevliste 5B – viskvalitet fordelt på FKB

AMU Holdlister: Z466-Z490, Z497

Z615 Fraværs-protokol (AMU elever)

Z620 Virksomheder med AMU-kursister

Z621 ÅE-bidrag og undervisningstimer på AMU

Z730 AMU-bidrag

Z760 Virksomheder og AMU/Åben udd.

Z761 Virksomheder og Fuldtidselever

Z762 Virksomheder og Uddannelsesmål (AMU/ÅU)

 

De eksisterende AMU dataudtræk er der vejledninger til hvis I klikker på dem her:

Z822 – AMU-liste med EAN-nr.

Z832 AMU hold og varigheder

Z837 – Selvvalgselever

Z840 – AMU-elever opgjort per periode

Z8034 – AMU-bidrag

Z8037 er den gamle C323  fra EASY. Her retter datoafgrænsningen sig dog mod at overlappe med aktivitetens periode (kan potentielt være anderledes end skolefagpåholdplac.-periode.)

Z8097 AMU-elever med kommuner og postnr

Z8101 – Køreteknik på AMU

Z8102 – Deltagerbetaling (AMU-elever med deltagerbetaling)

Z8104 – Kommende kursusstarter på AMU

Z8106 Betalingsstatus AMU

Z8107 AMU Beståelse

Z8108 Lærerskematimer AMU/IV

Z8109 Deltagere pr Efteruddannelsesudvalg

Z8124 Effekten af RKV (Realkompetencevurdering)

Z8189 – AMU-hold med fag

Z8210 – AMU-beviser (flettefilshjælp)

Z8211 Faktura til AUB for AMU

EN11 Hold der ikke udbudsindberettes

EN12 Holdplaceringer med lokale læresteder