Z839 Alt om et lokale

 

Listen viser alle informationer, der kan indtastes i EASY vedrørende lokaler.

 

Population:

Alle lokaler der svarer til lokaleafgrænsningen, vises.

 

Output:

 • Lokalenummer / Lokalenavn
 • Bemærkning (hvis valgt)
 • Undervisningspladser / Eksamenspladser
 • Tegning
 • Længde / Højde / Bredde / Nettoareal
 • Bygningsnummer / Betegnelse
 • Medarbejdernummer / Initialer / Fornavn / Efternavn
 • Lokaleafdeling / Kort betegnelse / Betegnelse

Afgrænsninger:

 • Lokalenr
 • Medtag bemærkning

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

 • Lokalestatistikkerne Z545-Z548
 • Z8032 – Lokaleoversigt pr aktivitetsafdeling