Z804 Login-liste uden BW

Viser elevernes uni-login og elevplan-login.

Rettigheder:
Denne udskrift kræver medlemskab af brugergruppen “Z-udskrifter-sysadm” og kan ikke ses af “almindelige” Z-udskrifts-brugere.

Population:
Der findes elever på hold, der er i gang eller starter indenfor en måned eller højest er afsluttet for 10 dage siden.
Eleverne skal tillige have en kontaktlærer på prdatoen.

Output:
Der kommer højst 1 linje pr elev, og det prioriteres at vise et hold med trækningstype, hvis det findes.

 • Fornavn, Efternavn, Fuldt navn
 • Hold, betegnelse
 • UNIlogin/pwd
 • Elevplan-login/pwd

Afgrænsninger:

 • CPRnr
 • Hold

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

 • Z082 UNI.Login og password
 • S0001 Flettefil
 • S0029 Elevplanlogin
 • Z803 Login-liste med BW
 • Z830 Praktikplads og elevplanlogin
 • Z8118 ETU 2017
 • Z8048 Elevtyper 2 (hvis man vil lave ETU udelukkende på skoleforløb)
 • Z8092 ETU med Hold (hvis man vil lave ETU udelukkende på hold)