CPR-nummer beskyttelse i Z-udskrifter

Z-udskrifterne kræver, at man tager aktivt stilling til, om man vil se fulde CPR-numre.

Forskellige afgrænsninger bruges til dette formål i forskellige udskrifter.

Afgrænsninger:

  • CPR visning (0 6 10) – Skriv 0 for ikke at vise CPR, 6 for at vise de første 6 cifre, 10 for at se det fulde CPR-nummer
  • Medtag CPR-nr – Vælg J for at vise CPR-nummer, N for ikke at se det
  • Udelad CPR-nr / Udelad CPR-løbenr – Disse forekommer ofte i par. Bemærk at der står “Udelad”. Dvs. J betyder, at CPR/løbenr ikke vises.
  • Udelad medarb. CPR-nr – Kun Z110 har denne, fordi der både kan forekomme medarbejdere og elever i samme udskrift, så der skal skelnes mellem de to typer.
  • Medtag elev J/N – Z300-serien og Z760 og Z761 benytter denne til, om detaljeringsgraden skal være på elevniveau. Og i disse tilfælde betyder det vis CPR-nummer. Z8059 benytter sig af samme afgrænsning, men har i tillæg afgrænsningen CPR visning (0 6 10). Så der skal man både afgrænse med hhv. J og 10 for at få vist fulde CPR-numre.
  • Vis detaillinjer – Afgør ikke alene, om CPR-nummeret vises. Z750 er undtagelsen herfra, da denne udskrift ikke kan vise andet på elevdetaljeringsniveau.

Opførsel ved Bestilling

  • Første gang man fremsøger et Z-nummer, er der en forudindstillet default værdi, der vil stå som valgt, indtil man selv ændrer det.
  • Hvis man fremsøger Z-nummeret igen senere, vil det stadig være defaultværdien, der vises.
  • Fremsøger man derimod et jobnummer for en tidligere bestilling af Z-nummeret fra listen over bestilte jobs, vil feltet være forudfyldt med den værdi, man valgte dengang.