Z841 – Praktikoversigt SOSU

Viser sosu-elevers praktikforløb.

 

Population:

Der vises alle praktikforløb for elever, der er i gang med en praktikaftale. (Har man afgrænset på et bestemt praktikforløb vises dog kun dette)

 

Output:

  • CPRNR
  • Fornavn / Efternavn / Adresse / Telefon / Mail
  • Ansættelsessted / Adresse
  • Praktiksted
  • Praktikforløbets start/slut

Afgrænsninger:

  • Praktikforløb
  • Ansættelsesstedets CVR
  • Ansættelsesstedets løbenummer

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

  • Z427 / Z428 Afgangsårsager SOSU