Z840 – AMU-elever opgjort per periode

AMU-udskrift, der opdeler en aktivitet i perioder per skolefag. Der vises elev- og betalings-status, TMK og FKB for godkendt og genererende skole.

Den minder Som Z394 men har periodevis opdeling

Population:

Der vises de skolefag/hold, der overlapper med tidsafgrænsningen.

 

Output:

 • CØSA Formål
 • Ansvarsområde
 • Uddannelse
 • ÅE_rekvirent
 • Aktivitet
 • Skolefag
 • Startdato / Slutdato / Indberetningsdato
 • Gennemførende_skole / Godkendt_skole
 • Tmk-kombination
 • Cpr_nr / Fornavn / Efternavn
 • Betalingsstatus / Kursiststatus

Afgrænsninger:

 • Fradato/ Tildato
 • Fratælledato / Tiltælledato (Tælledato skal ligge mellem disse datoer, hvis de udfyldes)
 • CØSA formal
 • Rekvirent
 • Ansvar / Projektomrade / Uddannelse
 • UVM fag (listeafgrænsning)
 • Aktivitet (listeafgrænsning)
 • CPR
 • Betalingsstatus (listeafgrænsning)
 • Anvendt År (i uvm fags konteringen)
 • Tilskudsforhold *

 

*Tilskudsforhold – mulige afgrænsninger:

 • J
 • N
 • A for alle
 • L for alt andet end – (dvs både J og N)
 • H for alt andet end J (dvs både N og -)
 • B for alt andet end N (dvs både J og -)

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: