Z832 AMU hold og varigheder

Liste, der viser en sammentælling af AMU-elevers ”varighed dage”.

 

Formål:

Viser antallet af elever og varigheden af AMU aktiviteter. Aktiviteter uden holdplacerede elever vises også.

 

Population:

Holdplaceringer, der overlapper med datoafgrænsningen. For hold uden elever skal aktivitetens start/slutdato overlappe med datoafgrænsningen.
Output:

Hvis eleverne et hold har forskellig varighed, deles aktiviteten op i en linje pr varighed.
Varigheden findes på AMU-bidraget, men for hold uden elever findes det ud fra summen af skolefagenes varigheder.

 • Projektområde
 • Aktivitet
 • ElevAntal
 • Varighed Dage
 • Kort Betegnelse (for aktiviteten)

 

Afgrænsninger:

 • Projektområde (hvis tom medtages også hold uden tilknyttet projekt)
 • Fra Dato / Til Dato

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

 • Overbliksside over AMU-udskrifter
 • Z822 – AMU-liste med EAN-nr.
 • Z840 – AMU-elever opgjort pr periode
 • Z8189 – AMU-hold med fag