Z830 – Praktikplads og elevplanlogin

Viser elevernes praktikplads-login og elevplan-login.

NB! For tiden har UDDATA ikke en forbindelse til Praktikpladsen, så denne udskrift viser ikke Praktikpladslogin pt. (Opdateret november 2015)

Rettigheder:
Denne udskrift er tilknyttet brugergruppen “Z-logininfo“, og kan derfor ikke ses af brugere, der blot er tildelt rettigheder til “Z-udskrifter” brugergruppen.

Population:
Eleverne skal være skoleforløbsplaceret på pr.datoen og ellers overholde afgrænsningerne. Der skal være knyttet en holdplacering til skoleforløbsplaceringen.
Særligt for hold-afgrænsningen:  Hvis man afgrænser på % eller ikke udfylder holdafgrænsningen, medtages kun hold med trækningstype.

Output:

Der kommer en linje pr skoleforløbsplacering og tilknyttet holdplacering.

 • Cpr nr / Fornavn / Efternavn
 • Aktivitet / kort betegnelse
 • Pers id
 • Elevplan login / Elevplan kodeord
 • Praktikpladsen brugernavn / Praktikpladsen kodeord
 • Evt. UNI-login / startpassword (hvis det er gyldigt)

Afgrænsninger:

 • CPRnr
 • Hold
 • Ansvar
 • Uddannelse
 • Elevafdeling

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

 • Z082 UNI.Login og password
 • S0001 Flettefil
 • S0029 Elevplanlogin
 • Z803 Login-liste (for BrugerWeb skoler)
 • Z804 Login-liste uden BW
 • Z8048 Elevtyper 2