Z8083 Karakterudskrift 3 (Baseret på holdstart og skoleforløb)

Dette udtræk finder karakterer for fuldtidselever, der har en holdplacering, der starter mellem afgrænsningsdatoerne.

Population:
Elevernes karakterer skal være givet på de holdplaceringer, der starter mellem fra- og tildato.
Der skal også være tilknyttet skoleforløb til holdplaceringen. (Dvs. fuldtidselevers hold)

 

Output:

Der kommer 1 linje pr karakterværdi pr elev.

 • Uddannelse (2004 speciale 2 skrives som HJÆ, 2004 speciale 1 som ASS)
 • GH (GF1, GF2, HovedForløb, andet)
 • Cpr
 • Skolefag / Niveau / Skolefag_korbetegnelse
 • Karaktertype / Evalueringsform / Evform_kortbet
 • Karakterskala / Karakterværdi / Termin
 • Afgangsdato / Afgangs_Årsag
 • Aktivitet / Holdstart / -slut

 

Afgrænsninger:

 • Fra Dato / Til Dato (elevens holdstart skal ligge mellem datoerne)
 • Termin
 • Karaktertype
 • Elevafdeling

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også Z-udskrifter med karakterer i overblik.

Se også:

 • Z250 Karakterudskrift 1
 • Z251 Karakterudskrift 2
 • Z8114 Mester-karakterer
 • Z253 Karakterlister
 • Z809 Karaktergennemsnit pr termin
 • Z831 Karaktergennemsnit og elevantal
 • Z8019 Karaktergennemsnit pr skolefag
 • Z8021 Karaktergennemsnit og elevantal 2
 • Z8027 Bevisgennemsnit pr elev på uddannelse
 • Z8029 EUD Karakterer fra beviser (incl HTX)