Z8067 Medarbejderes XPRS-censorkompetencer

(Kendt som C116 i EASY-A) Se den gamle vejledning: Censorkompetencer-A114-06880-01_vejledn2006 (1). Funktionaliteten er ikke helt den samme nu, og der er færre afgrænsninger.

Formål:

Udskriften viser medarbejderes censorkompetencer på XPRS-kompetencer. Der er desuden angivet slutdato for den seneste XPRS-autorisation på kompetencen.

Output:

 • Initialer / Navn
 • Censor pct.
 • Kun korte rejser
 • XPRS-kompetence /Kort-betegnelse
 • Fremmedsprog
 • Ophørsdato
 • Termin
 • Evalueringsform
 • Prøveområde
 • Belastningsgrad Skr.

Afgrænsninger:

 • Pr.dato (hvis tom, anvendes dags dato)
 • Fra- og tiltermin – medtag kun medarbejdere, der har haft censorautorisationer i perioden.

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

 • Z200-Z205 Eksamenslabels, -omslag og Elever i eksamensbegivenheder.