Z8064 – Afgåede elevers skæbne

 

Formål:

Udskriften kan vise, om elever med en bestemt afgang i en bestemt periode, er fortsat på skolen eller ej.

 

Population:

Der tages udgangspunkt i elever med den afgrænsede afgang i den afgrænsede periode. Der ledes også efter slettede afgange i historikken. (hvis eleven f.eks. er genstartet på samme uddannelsesnummer).

For disse elever vises en datalinje for alle skoleforløb påbegyndt efter denne afgang – på alle uddannelser. Hvis eleven ikke er fortsat, vises eleven stadig med en datalinje!

 

Output:

 • CPR_NR/Navn
 • Gammel uddannelse/betegnelse Afgrangsårsag og afgangsdato på den gamle uddannelse
 • Ny uddannelse/betegnelse
 • Skoleforløb/Nyt hovedområde/Betegnelse
 • GH (om eleven er på GF1, GF2, HF eller en gammel ordning)
 • Skoleforløbs-startdato

 

Afgrænsninger:

 • Fradato/Tildato – find elever afgået mellem disse datoer.
 • Afgangsårsag – find kun elever med denne afgangsårsag. Kan også afgrænses som en liste af afgangsårsager.
 • NY Central Afgangsårsag – find kun elever med denne centrale afgangsårsag. Kan også afgrænses som en liste af afgangsårsager.
  Defaultværdi er 14, som er fuldførte hovedforløb, bruges i Mål3 indikatorerne til HPØG

 

Informationerne kan udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Udskriften kan bruges til at besvare en af Mål 3– indikatorerne. Find skabelonen i Pivot-banken

 

Se også:

 • Overblikssiden over Z-udskrifter, der tæller elever
 • Z423 (Alle skoleforløbsaktive elever)
 • Z424 (Optag af elever – bruger Z425’s måde at definere uddannelsesforhold, men kan afgrænses mere – ER UNDER OMBYGNING)
 • Z425 (Optag af elever – baseret på begrebet uddannelsesforhold til at definere, hvornår en elev har en ny start på en uddannelse)
 • Z426 (Studiestarter)
 • Z427/Z428 (Hhv aktive og optag af elever. Sidestiller praktikforløb med skoleforløb og er således egnet til SOSU)
 • Z8030 – Alle elevernes skoleforløb (fuld historik for en aktiv population)
 • Z8048 – Elevtyper 2 (Alle skoleforløb i perioden)