Z8024 – Antal elever på ÅU (Udda/Hold/Fag) (Afgrænset på dato for ÅU-tælledato/holdplacering)

Tæller elevantal på de forskellige uddannelser, hold og skolefag på Åben Uddannelse.

 

Population:

Bemærk at da elever kan optræde på flere hold og fag, kan tallene ikke summeres til antallet af unikke personer på Åben Uddannelse på skolen.

 

Output:

 • Uddannelse
 • Hold
 • Skolefag / Betegnelse
 • Ansvar / Projekt (for holdet)
 • Aktivitetsafdeling
 • Antal

 

Afgrænsninger:

 • Fra dato
 • Til dato
 • Vis detaillinjer

Skrives der “j” i detaillinier kommer følgende oplysninger også med:

 • Aflyst dato
 • TMK

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:


Skriv en kommentar

Du skal være logget på for at kommentere