Z8019 Karaktergennemsnit per skolefag

Formål:

Der er taget udgangspunk i EASY’s B752 karaktergennemsnit for KVU, men her medtages alle uddannelser.

Population:

Alle karakterer med talværdi i terminintervallet på de evt valgte uddannelser medtages. Der tælles antal karakterer og deres almindelige “flade” gennemsnit pr hold/fag/uddannelse/evalueringsform etc.

Output:

Der kommer en linje pr unikke kombination af felter herunder. Indenfor hver kombination visses gennemsnit og antallet af karakterer, der indgår i snittet.

 • Uddannelse / Udd.bet.
 • Skolefag / Niveau / Fag kortbet. / Fag bet.
 • Kar.type
 • Eval.form / Ev.form kortbet.
 • Kar.skala / Skalabet.
 • Aktivitet
 • Fladt gennemsnit
 • Antal karakterer

Afgrænsninger:

 • Fra- / tiltermin

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også Z-udskrifter med karakterer i overblik.

Se også:

 • Z250 Karakterudskrift 1
 • Z251 Karakterudskrift 2
 • Z253 Karakterlister
 • Z809 Karaktergennemsnit pr termin
 • Z831 Karaktergennemsnit og elevantal
 • Z8021 Karaktergennemsnit og elevantal 2
 • Z8027 Bevisgennemsnit pr elev på uddannelse
 • Z8029 EUD Karakterer fra beviser (incl HTX)