Z8018 Lokalestatistik 4 (Skema i lokaler med elevantal)

Formål:

En simpel lokalestatistik, der tæller antal skemalagte elever pr lokale pr lektion.

Population:

Alle lokaler og bygninger på skolen medtages, blot der er lagt skema på de valgte dage.

Output:

Der kommer en linje pr lokale pr lektion i den valgte periode, hvor der er skemalagt for holdplacerede elever.

  • Bygning
  • Lokale / Lokalenavn Areal
  • Dato / Lektion
  • Aktivitet
  • Akt.afd / Projektomr.
  • Antal Elever

Afgrænsninger:

  • Fra- / tildato

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: