Z8015 – KVU elever på studiestart

Formål:

Udtrækket viser elever på en studiestart og en række data på dem.

Population:

Der skal afgrænses på en enkelt studiestart.

For hver elev findes evt nuværende hold og evt. nuværende skoleforløb (på bestillingstidspunktet)

Output:

 • CPR/Køn
 • Gade/Sted/Postnr/By
 • CØSA
 • UVM-afdeling
 • Skoleforløb
 • Nationalitet
 • Aktivitet
 • Justeret kvotient
 • Gym. Eksamensår
 • Adgangsgivende uddannelse
 • Institution

 

Afgrænsninger:

 • Studiestart dato (altid 1.feb eller 1.sep)
 • Kun med trækningstype (hvis J kræves der en aktivitet med trækningstype, så elever, der ikke aktuelt er på nogen aktivitet, kommer ikke med)

 

Informationerne kan udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

 • Z426 – Afgangsårsager (KVU)