Z-udskrifter Nyhedsbrev december 2016

Så er der udsendt nyhedsbrev vedrørende Z-udskrifter med ændringer i perioden 1/10-9/12 2016.

Vi fatter os i korthed i dette nyhedsbrev, der omhandler nyt siden 1. oktober. Alle ændringer, rettelser og nyheder findes i Z-bloggen. De tre vigtigste områder, der har været udviklet, står herunder:

HPØG 2017:
De mange justeringer er beskrevet i både Z-bloggen og HPØG-dosmersiden. En Ny mål 2-udskrift har fået navnet Z8079, og fokuserer på overgangsfrekvens fra grund- til hovedforløb.

Ansøgninger:
Her mærker vi også øget aktivitet. Z8058 er blevet suppleret med Z8091, Z8093 og ikke mindst Z180, der henter ansøgningsfiler til din UBOX

SIS:
Erhvervsakademierne forlader EASY, og Z-udskrifter skal derfor installeres forfra hos dem. De kan følge processen i SIS-Z-bloggen. Spoiler alert: Fem skoler er kørende og den næste bliver EA MidtVest.

Andre nyheder

  • Vi sletter fremover filer ældre end 2 måneder fra UBOX.
  • Z8092 (ETU baseret på Hold) er et alternativ til Z8048 til ETU besvarelse. Hvor Z8048 baserede sig på skoleforløb, tager Z8092 udgangspunkt i hold
  • Z8094 Fraværsbreve
  • Z7491 Deltagerliste er en simpel version af Z491 og den første holdliste i lærernes rettighedsgruppe, Z-Lærerskema
  • For AMU: Z8105 Manglende opkrævningslinjer og Z8106 Betalingsstatus AMU

 

Tilmeld dig nyhedsbreve om Z-udskrifter til din mailboks.