Z-udskrifter med karakterer

Her er et overblik over de eksisterende Z-udskrifter med karakterer. Hvordan er deres struktur, hvilke karakterer vises og hvordan kan de anvendes.

Nederst her er en “Dosmerseddel” med de ting, der er ønsket til udvikling, og deres status opdateres her.

Kode Navn Undertitel Egnet til generel statistik? Beskrivelse Restriktioner Giver det mening?
S0057 Elevliste Elever screenet i dansk og matematik Nej Handler kun om fagene 90000 og 90001
Z8019 Karaktergennemsnit per skolefag Fladt gennemsnit over en periode Både og Viser et “fladt” gennemsnit af karakterer pr skolefag pr hold pr eval.form etc.
Z8021 Karaktergennemsnit og elevantal 2 Z831 udvidet med med alle karaktertyper/skalaer Ja Viser alle karakterer ukritisk
Z8083 Karakterudskrift 3 Baseret på holdstart og skoleforløb Ja Kun fuldtidselever med holdstart mellem afgrænsningsdatoerne Udskriften kræver, at der er tilknyttet en skolefag-på-holdplacering til aktiviteten
Z8084 Løfteevne Dansk og Matematik Elever med karakterer og godskrivninger Både og Kun EKS/STA og kun niveau A-F men populationen er alle elever, der tilhører en optagsperiode. Viser desuden Dansk/Matematik karakter fra ansøgningen At niveau A og B medtages giver ikke mening, hvis det kun skal handle om grundfag. A og B er gymnasiale, men ikke de eneste gymnasiale niveauer.
Z8250 Karakteroversigt Z250 i en csv version på UDDATA+ (eneste karakterudskrift på UDDATA+ pt) Ja Kan bruges til overblik og gennemsnit pr hovedhold Se vejledningen
Z831 Karaktergennemsnit og elevantal Liste m. karakterer elevantal og aktivitet Ja Viser alle karakterer ukritisk Kun 7trins-talkarakterer Z8021 viser det samme plus andre karakterskalaer plus flere kolonner. Har Z831 stadig sin berettigelse?
Z250 Karakterudskrift 1 Karakterudskrift med elevgennemsnit Nej Fleksible afgrænsningsmuligheder, men karaktererne i CSV vises klassevis. Det kræver en del arbejde at få alle skolens karakterer til at stå opstillet sammen
Z251 Karakterudskrift 2 Karakterudskrift med gennemsnit pr. fag Nej Som Z250
Z8114 Mester-Karakterer Karakterudskrift med lærested Nej Elever på det valgte hold Eleverne skal have et lærested
Z8129 Svendeprøver Karakterer og arbejdsgiver Ja Karakterer på fagene og seneste lærested. Kun fag på Fagkategorien ‘AFSLUTTENDEPRØVE’
Z8141 Gymnasiale dimittenders karakterer Ja Dimittenter med bevis og alle deres karakterer
Z8212 Standpunktskarakterer til indtastning (Ny) Tastebilag til Corona-eksamen Nej En eksamensbegivenheds elever og deres seneste STA karakter
Udskrifterne herover viser karakterer fra EASY. Der gør Z8027 herunder også, men medtager også det officielle gennemsnit fra beviset.
Z8027 Bevisgennemsnit pr. elev på uddannelse Bevisgennemsnit pr. elev på uddannelse Både og Viser kun elever, der har fået et afsluttende bevis (U104), for dem vises det gennemsnit, der optrådte på beviset. Men en linje for hver eneste karakter, eleven nogensinde fik tildelt på uddannelsen uanset type.
Udskrifterne herunder viser udelukkende karakterer, der optræder på beviser
Z8029 EUD Karakterer fra beviser Incl HTX og HHX Ja Viser en linje pr karakter på beviset. Dels EUD karakterer på skabelonstyperne ‘U7′,’FU7′,’EGBF7′,’EGB7′,’G2-HX’,’G2′,’G2-GY’, ‘SF’,’EUX’,’EUX1′ dels U7- og FU7-karakterer på eksamensresultater på HHX/HTX (udd. 3010/3310)

Udskriften kræver, at der er tilknyttet en skolefag-på-holdplacering til aktiviteten

Z809 Karaktergennemsnit på termin Karaktergennemsnit pr. termin Ja Viser en linje pr bevis
ved N til at medtage detail – ellers en linje pr beviskarakter
Som Z8029, dog intet krav om skolefag-på-holdplacering .