Tjek inden indberetning af prøveplaner

 

Det er nu muligt i UDDATA+ at køre et tjek af ens prøveplaner, inden der indberettes til XPRS.

Tjekjobbet tjekker for en række forskellige typer af fejl. Hvis I løber ind i en fejltype, vi endnu ikke fanger, så meld det ind, så vi kan tilføje det.

Tjekjobbet findes ved siden af selve indberetningsknappen i XPRS modulet vist på nedenstående klip med grøn pil – selve indberetningen sker ved den røde pil