Vigtig info vedr. nye tekniske EUX-beviser

 

For at der i sommertermin 2018 kan udskrives beviser til de nye tekniske EUX-uddannelser, skal følgende betingelser være opfyldt:

Eleverne skal være indmeldt på hovedforløbet, ÅU (3554) samt 3311 version 2

Kun fag udmeldt i XPRS på uddannelse 3311 version 2 må benyttes (- se EASY C155 ‘XPRS Fag og uddannelser’). Beviser vil ellers ikke kunne overføres til Eksamensdatabasen. Det er altså IKKE gymnasiale fag udmeldt på hovedforløbet, der skal benyttes.

Fx er det Dansk A 04801 der skal benyttes og ikke 06688 A.

Eleverne skal have standpunktskarakter i alle fag, undtagen 08043 og 08044 –  det er ikke nok med ‘GST’-karakterer. Husk at samme karakter må ikke registreres på både hovedforløb og ÅU.

Der må ikke benyttes følgende karakterværdier: 93 og 94

Underfag: Da der af beviset skal fremgå underfag, henvises til vejledningen : https://info.uddataplus.dk/eux-bevis/

Beviserne bestilles og udskrives via modul U100. Først ved afslutning af hovedforløbet, må det endelige EUX-bevis udskrives. Indtil da, skal der udskrives et foreløbigt bevis til eleven, som eleven selv vil skulle uploade ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelse.

Vi er bekendt med, at der skal udskrives nye EUX-beviser til uddannelserne 16 version 3 Landbrugsuddannelsen, 1390 version 7 Træfagenes byggeudd. og 1680 version 7 Ernæringsass. Skal der udskrives beviser til andre af de nye EUX-uddannelser, så skriv gerne til uddatasupport@uddata.dk