VIGTIG – Ændring i indberetning af skoleydelse

Summen af skoleydelse der indberettes, er den samme – det er måden den deles ud på, der er anderledes.

Endelig er vi i mål – og i morgen onsdag d. 26. januar, bliver det udgivet.

Baggrund for ændring

Hidtil har vi fordelt skoleydelse ud fra ”netpay available date” – altså summen af skoleydelse eleven får udbetalt blev hæftet på et skoleforløb, som eleven i indberetningsperioden var tilknyttet.

Fremover vil skoleydelsen blive delt ud på baggrund af ”salary registration date” og samlet i bunker af 5 dage, som så bliver hæftet på tilhørende tælleperiode på skoleforløb.

Udfordringen i den gamle fordeling er at vi ikke med sikkerhed kan fordele skoleydelse på ex. corona-forlængelser og på KF-forløb, hvilket vi kan med den nye måde at gøre det på.

Hvornår træder ændringerne i kraft

Vi udgiver i aften, så ændringen bliver tydelig fra onsdag d. 26. januar.

Ændringen bliver foretaget med start 16. december 2020 – vi har bevidst valgt ikke at gå længere tilbage, da dette vil medføre skoleydelse, der bliver flyttet og dermed give supplerende indberetninger. Summen er som tidligere skrevet den samme, og i 2020 og før har man hverken brugt KF eller Coronaforlængelser, hvorfor det ikke er nødvendigt med anderledes fordeling.

Samtidig med denne omlægning, indfører vi 2 nye FGU indberetnings-tjekjob:

  • FGU elever med negative skoleydelser
    (De af eleverne der bidrager til negative indberetningslinjer)
  • FGU elever uden skoleforløb
    (Elever, der mangler et skoleforløb på uddannelse 338, til at koble deres skoleydelse på)

Negativ skoleydelse kan ikke modtages af STUK, derfor har vi indført det tjekjob

Skoleydelse til elever, der ikke er forløbsplaceret kan ikke indberettes, hvorfor vi har indført det tjekjob.

Vi har konsekvenstilrettet Z8506 – så man her kan se både netpay avaible og salary registration date, så den kan bruges til afstemning af skoleydelse og CØSA indberetningen.

Stor tak til FGU Vendsyssel, Midt-Vest, Midt- og Østsjælland, Lolland-Falster, HLSS og Nordvestsjælland, som har hjulpet os med at tjekke den nye model samt tjekjobs inden udgivelse.