Vi har netop udgivet muligheden for at oprette lokale afgangsårsager i Studie+

 

I menuen kartotek, finder du ”lokale afgangsårsager”. Her kan du oprette skolens egne afgangsårsager og mappe dem op til de centralt udmeldte afgangsårsager.

Når man så afgangsmelder en elev, vil man først skulle vælge den centrale årsag og herefter kan man sætte en lokal årsag på.

Ops:

Inden I begynder at oprette, skal I være opmærksomme på, at STIL netop har haft en række nye afgangsårsager i høring, som de forventer at implementere inden længe. Det betyder, at hvis I først opretter til de nuværende og der kommer nye, skal I gøre det hele en gang mere. Vi kontakter STIL for at høre deres tidsplan, hvorefter vi melder det ud her.

 

Vores næste step er at udvikle en Z-udskrift med årsagerne og lave et endpoint til API.