Vejledninger

UDDATA+

Rettigheder til UDDATA+
– særligt: “Min bruger kan ikke logge ind
Vejledning til UDDATA+

Vejledning til aktivitetskalendere
Vejledning til fraværsbeskeder (mestermail/værgemail/SMS elev)
Vejledning til opslagstavle
Vejledning til særlig skemalægning
Vejledning til elevnoter
Vejledning til eksamensplanlægning
Vejledning til skift af ejerskab
Vejledning til samtykker – administrator 

Vejledning til “find” optagelsesmodulet
Vejledning til optagelsesmodulet – generel info
Vejledning til optagelsesmodulet – indkald til prøver og samtale
Vejledning til at danne en CSV fil med udvalgte studiestartsdatoer

Webinarer

Powerpoint fra webinar om optagelsesmodulet marts 2019
Webinar om optagelsesmodulet marts 2019 

Webinar om Indberetning og struktur i UDDATA+ marts 2019

Webinar om holdoprettelse (aktivitetsoprettelse) april 2019

Webinar om elev- og medarbejderstamdata april 2019

Webinar om ny mesterlære og skolepraktik juni 2019

Webinar om infomøder i juni, juni 2019

Infomationsmøde – FGU, juni 2019

Webinar om AUB 3

Lærere

Vejledning til at eksportere skema til kalendere (iOS, Google og Outlook)
Vejledning til at booke skema
Vejledning til at redigere skema
Vejledning til karaktergivning
Vejledning til opgavesystem
Vejledning til oprettelse af genvej til skema på mobil
Vejledning til prioriteret og vigende skema
Vejledning til ressourcer
Vejledning til simple skemaudskrifter – se også siden “Lærer-skemaer
Vejledning til timeplan
Vejledning til undervisningsplaner

Elever

Vejledning til studerende i brugen af UDDATA+
Vejledning til opgavesystem

Arbejdstid

Vejledning til Arbejdstid (tidsregistreringsapplikation)
Vejledning til Arbejdstid for Administratorer
Opret ny opgørelsesperiode
Arbejdstid og nye medarbejdere
Skemalægning af særligt skema
Arbejdstid på mobiltelefon (video)
Statistik-siden, en introduktion (video)
Ofte stillede spørgsmål til Arbejdstid
Skemalægning af særligt skema i UDDATA+ skema
Vejledning til anmodning af fravær samt sygemelding 
Vejledning til særlig skemalægning – orlov

Bevis

Bestilling af bevisjobs
Beviser til EUD (reform 2015)
Vejledninger til beviser/dokumentationer
Menupunkterne under Bevis
Simulering af eksamensgennemsnit
Åbning af pdf-filer i Chrome

Generelt

Problemer og løsninger
Menupunkterne under System

Z-udskrifter

Z-udskrifter i overblik, herunder:

Den gamle produktoversigt
Vejledning til billedindlæsning
Vejledning til Bestillingsvinduet (Z-udskrifter)


Z-bloggen
SIS-Z-bloggen

FLEX

Nyheder
Vejledninger
Download
Hjælp
Support

UDDATA+ App

Hent app til iOS
Hent app til Android
YouTube playliste med instruktionsvideoer
Opret et login til brug i app’en
Login
Tjek ugeskema
Opret samtale
Opret kommentar
Elev syge- og raskmelding

UDDATA+ demovideoer

Udbyd studieretning
Godkendelse af studieretningsønsker
Aktivitetsplacering af godkendte studieretningsønsker
Timeplan guide (21 minutter)
Timeplan guide (6 minutter)
Udbud af valgfag (1-2 minutter)