Vejledninger

 

UDDATA+
At danne en CSV fil med udvalgte studiestartsdatoer 01.08.2019
Aktiviteter 15.02.2020
Aktivitetskalendere 03.03.2020
AUB 07.07.2020
Barselhåndtering 31.01.2020
Barselhåndtering (Video) 31.01.2020
Billedupload 12.02.2020
Den gode supportsag 10.08.2020
Eksamensplanlægning 19.08.2020
Elevnoter 12.03.2020
Elevtilknytning til skoleforløb 14.05.2020
Elevoprettelse 18.09.2020
Forsiden og profiloplysninger 03.03.2020
Fravær 10.08.2020
Fravær, noter, aktivitetskalender m.m.06.03.2019
Fraværsbeskeder (mestermail/værgemail/SMS elev) 14.06.2019
Fraværsårsager 27.04.2020
Integration af IMS filarkiv 23.08.2018
IST kundecenter 17.10.2019
Justering af udd./skoleforløb konverteret fra EASY til UDDATA+ 26.06.2020
Kartotek 15.02.2020
Login med direkte login 06.08.2020
Log ind hjælp 18.09.2020
Login og tilknytning af medarbejdere på præproduktion 23.08.2019
Låsning af elevbilleder 18.09.2020
Min bruger kan ikke logge ind 08.08.2019
Navisision stat og UDDATA+ 27.01.2020
Navnebeskyttede elever 01.05.2020
Ophør af ansættelsesforhold 11.08.2020
Oprettelse af karakterlister 10.06.2020
Oprettelse af simpel pivottabel på grundlag af CSV-fil CØSA  05.03.2020
Oprettelse af SRP/SOP 07.09.2020
Oprettelse af uddannelsesforløb 14.05.2020
Oprettelse af uddannelsesforløb med skoleforløb 14.05.2020
Opslagstavle 03.01.2018
Opstart til UDDATA+ 08.08.2019
Opsætning af IMS filarkiv 23.08.2018
Optagelse prøver og samtale 26.08.2020
Optagelsesmodulet – generel info 26.06.2020
Optagelse – oprettelse af ansøger 09.06.2020
Praktikaftaler EASY-P 18.09.2020
Resultatform på lokalfag 21.09.2020
Redigeringsmuligheder uddannelsesforløb 28.04.2020
Resette AD password 26.06.2018
Rettigheder gennemgang 28.08.2020
Rettigheder til jobbestilling 21.04.2020
Revisiorerklæring 22.06.2020
Ringesystem 15.02.2020
Samtalemodul 25.02.2020
Samtykker – administrator 28.02.2020
Skema 22.04.2020
Skift af ejerskab 16.02.2018
Skolepraktik 30.08.2020
Skoledagskalender 15.02.2020
SOSU praktikforløb 28.08.2020
Særlig skemalægning 03.01.2018
Timeregnskab fra skema 31.08.2020
UDDATA+ 30.01.2020
Versionskifte på elever 25.08.2020
Varighedsuafhængige tilskudsmærker på elever uden skoleforløb 09.06.2020

Webinarer

Afstemning af tilskudsbrev den 4. marts 2020 (Video)
Aktivitetsplacering 27.Feb. 2020 (Video)
AMU holdoprettelse februar 2020 (Video)
AUB 3 (Video)
Elev- og medarbejderstamdata april 2019 (Video)
Eksamensplanlægning 16. Marts 2020 (Video)
Forløbsplaner; Gennemgang af funktioner, juni 2020 (Video)
Holdoprettelse (aktivitetsoprettelse) april 2019 (Video)
Hvordan udføres en indberetning i UDDATA+ (Video)
Indberetning og struktur i UDDATA+ marts 2019 (Video)
Infomøder i juni, juni 2019 (Video)
Infomationsmøde – FGU, juni 2019 (Video)
Ny mesterlære og skolepraktik juni 2019 (Video)
Optagelsesmodulet marts 2019 (Powerpoint)
Optagelsesmodulet marts 2019 (Video)
Skolehjem august 2019 (Video)
Skolehjem januar 2020 (Video)
Status på UDDATA+ 12. Marts (Video)
Undervisningsplan og ressourcer (Video) (mídlertidig version)

Amu

Beviser 27.04.2020
Fakturering af kurser 05.05.2020
Flyt af allerede oprettede AMU-hold 29.05.2020
Manuel elevoprettelse 14.05.2020
Oprettelse af AMU-hold 09.01.2020
Oprettelse af IDV 03.06.2020
Åbent værksteds AMU-hold 15.02.2020
Kursistoversigt AMU 23.06.2020
AMU-bedømmelse 25.06.2020

Lærere

Booke skema 03.01.2018
Eksportere skema til kalendere (iOS, Google og Outlook) 01.03.2018
Karaktergivning 03.01.2018
Mundtlig karakter givning 06.06.2017
Opgavesystem 23.03.2020
Opgavesystem (Video) 23.03.2020
Oprettelse af genvej til skema på mobil 01.03.2018
Prioriteret og vigende skema 03.01.2018
Redigere skema 03.01.2018
Ressourcer 21.02.2020
Simple skemaudskrifter 03.01.2018 – se også siden “Lærer-skemaer
Timeplan 03.01.2018
Undervisningsplaner 10.02.2020

Elever

Forside og profil 06.05.2020
Opgavesystem 23.03.2020
Opgavesystem (Video) 23.03.2020
Studerende i brugen af UDDATA+ 06.05.2020

Arbejdstid

Anmodning af fravær samt sygemelding 22.05.2018
Anvendelse af SMS til elever med fravær uden årsag 13.12.2016
Arbejdstid (tidsregistreringsapplikation)
Arbejdstid for Administratorer
Arbejdstid og nye medarbejdere
Arbejdstid på mobiltelefon (video)
Opgørelsesperiode
Ofte stillede spørgsmål til Arbejdstid
Skemalægning af særligt skema 03.01.2018
Skemalægning af særligt skema i UDDATA+ skema 03.01.2018
Særlig skemalægning – orlov 03.01.2018
Statistik-siden, en introduktion (video)

Bevis

Bestilling af bevisjobs
Beviser til EUD (reform 2015)
Vejledninger til beviser/dokumentationer – EASY
Vejledninger til beviser/dokumentationer – UDDATA+
Menupunkterne under Bevis
Simulering af eksamensgennemsnit
Åbning af pdf-filer i Chrome ved rød streg i stedet for modtager (IMS)

Generelt

Menupunkterne under System
Problemer og løsninger
UNI-login: Find brugernavn og skift adgangskode 01.09.2019

Z-udskrifter

Z-udskrifter i overblik, herunder:

Den gamle produktoversigt
Billedindlæsning
Billedindlæsning NYT UDDATA+
Bestillingsvinduet (Z-udskrifter)


Z-bloggen for skoler på UDDATA+
Z-bloggen for skoler stadig på EASY

SIS-Z-bloggen

FLEX

Nyheder
Vejledninger
Download
Hjælp

UDDATA+ App

Hent app til iOS
Hent app til Android
Opret et login til brug i app’en (Video)
Login (Video)
Tjek ugeskema (Video)
Opret samtale (Video)
Opret kommentar (Video)
Elev syge- og raskmelding (Video)

UDDATA+ demovideoer

Aktivitetsplacering af godkendte studieretningsønsker (3min)
Godkendelse af studieretningsønsker (2min)
Timeplan guide (21 minutter)
Timeplan guide (6 minutter)
Udbud af valgfag (1-2 minutter)
Udbyd studieretning (2min)