Vejledninger

 

UDDATA+
At danne en CSV fil med udvalgte studiestartsdatoer
Aktiviteter
Aktivitetskalendere
AUB
Barselhåndtering
Barselhåndtering (Video)
Billedupload
Eksamensplanlægning
Elevnoter
Elevtilknytning til skoleforløb
Forsiden og profiloplysninger
Fravær
Fravær, noter, aktivitetskalender m.m.
Fraværsbeskeder (mestermail/værgemail/SMS elev)
Fraværsårsager
Integration af IMS filarkiv
IST kundecenter
Justering af udd./skoleforløb konverteret fra EASY til UDDATA+ 
Kartotek
Login og tilknytning af medarbejdere på præproduktion
Min bruger kan ikke logge ind
Navisision stat og UDDATA+
Navnebeskyttede elever
Ophør af ansættelsesforhold
Oprettelse af karakterlister
Oprettelse af simpel pivottabel på grundlag af CSV-fil CØSA
Oprettelse af uddannelsesforløb
Oprettelse af uddannelsesforløb med skoleforløb
Opslagstavle
Opstart til UDDATA+
Opsætning af IMS filarkiv
Optagelse prøver og samtale
Optagelsesmodulet – generel info
Optagelse – oprettelse af ansøger
Redigeringsmuligheder uddannelsesforløb
Resette AD password
Rettigheder gennemgang
Rettigheder til jobbestilling
Revisiorerklæring
Ringesystem
Samtalemodul
Samtykker – administrator
Skema
Skift af ejerskab
Skoledagskalender
Særlig skemalægning
UDDATA+
Versionskifte på elever
Varighedsuafhængige tilskudsmærker på elever uden skoleforløb

Webinarer

Afstemning af tilskudsbrev den 4. marts 2020 (Video)
Aktivitetsplacering 27.Feb. 2020 (Video)
AMU holdoprettelse februar 2020 (Video)
AUB 3 (Video)
Elev- og medarbejderstamdata april 2019 (Video)
Eksamensplanlægning 16. Marts 2020 (Video)
Forløbsplaner; Gennemgang af funktioner, juni 2020 (Video)
Holdoprettelse (aktivitetsoprettelse) april 2019 (Video)
Hvordan udføres en indberetning i UDDATA+ (Video)
Indberetning og struktur i UDDATA+ marts 2019 (Video)
Infomøder i juni, juni 2019 (Video)
Infomationsmøde – FGU, juni 2019 (Video)
Ny mesterlære og skolepraktik juni 2019 (Video)
Optagelsesmodulet marts 2019 (Powerpoint)
Optagelsesmodulet marts 2019 (Video)
Skolehjem august 2019 (Video)
Skolehjem januar 2020 (Video)
Status på UDDATA+ 12. Marts (Video)
Undervisningsplan og ressourcer (Video) (mídlertidig version)

Amu

Beviser
Fakturering af kurser
Flyt af allerede oprettede AMU-hold
Manuel elevoprettelse
Oprettelse af AMU-hold
Oprettelse af IDV
Åbent værksteds AMU-hold
Kursistoversigt AMU
AMU-bedømmelse

Lærere

Booke skema
Eksportere skema til kalendere (iOS, Google og Outlook)
Karaktergivning
Mundtlig karakter givning
Opgavesystem
Opgavesystem (Video)
Oprettelse af genvej til skema på mobil
Prioriteret og vigende skema
Redigere skema
Ressourcer
Simple skemaudskrifter – se også siden “Lærer-skemaer
Timeplan
Undervisningsplaner

Elever

Forside og profil
Opgavesystem
Opgavesystem (Video)
Studerende i brugen af UDDATA+

Arbejdstid

Anmodning af fravær samt sygemelding
Anvendelse af SMS til elever med fravær uden årsag
Arbejdstid (tidsregistreringsapplikation)
Arbejdstid for Administratorer
Arbejdstid og nye medarbejdere
Arbejdstid på mobiltelefon (video)
Opgørelsesperiode
Ofte stillede spørgsmål til Arbejdstid
Skemalægning af særligt skema
Skemalægning af særligt skema i UDDATA+ skema
Særlig skemalægning – orlov
Statistik-siden, en introduktion (video)

Bevis

Bestilling af bevisjobs
Beviser til EUD (reform 2015)
Vejledninger til beviser/dokumentationer – EASY
Vejledninger til beviser/dokumentationer – UDDATA+
Menupunkterne under Bevis
Simulering af eksamensgennemsnit
Åbning af pdf-filer i Chrome ved rød streg i stedet for modtager (IMS)

Generelt

Menupunkterne under System
Problemer og løsninger
UNI-login: Find brugernavn og skift adgangskode

Z-udskrifter

Z-udskrifter i overblik, herunder:

Den gamle produktoversigt
Billedindlæsning
Bestillingsvinduet (Z-udskrifter)


Z-bloggen for skoler på UDDATA+
Z-bloggen for skoler stadig på EASY

SIS-Z-bloggen

FLEX

Nyheder
Vejledninger
Download
Hjælp

UDDATA+ App

Hent app til iOS
Hent app til Android
Opret et login til brug i app’en (Video)
Login (Video)
Tjek ugeskema (Video)
Opret samtale (Video)
Opret kommentar (Video)
Elev syge- og raskmelding (Video)

UDDATA+ demovideoer

Aktivitetsplacering af godkendte studieretningsønsker (3min)
Godkendelse af studieretningsønsker (2min)
Timeplan guide (21 minutter)
Timeplan guide (6 minutter)
Udbud af valgfag (1-2 minutter)
Udbyd studieretning (2min)