Vejledninger

Vejledning til IST Kundecenter

UDDATA+

Rettigheder til UDDATA+
– særligt: “Min bruger kan ikke logge ind
Vejledning til IST kundecenter
Vejledning til fravær, noter, aktivitetskalender m.m.
Vejledning til opstart UDDATA+
Vejledning til aktiviteter
Vejledning til aktivitetskalendere
Vejledning til fraværsbeskeder (mestermail/værgemail/SMS elev)
Vejledning til opslagstavle
Vejledning til særlig skemalægning
Vejledning til elevnoter
Vejledning til eksamensplanlægning
Vejledning til skift af ejerskab
Vejledning til samtykker – administrator
Vejledning til skoledagskalender
Vejledning til oprettelse af uddannelsesforløb
Vejledning til optagelsesmodulet – generel info
Vejledning til optagelse prøver og samtale
Vejledning til at danne en CSV fil med udvalgte studiestartsdatoer
Vejledning til resette AD password
Vejledning til opsætning af IMS filarkiv
Vejledning til integration af IMS filarkiv
Vejledning til login og tilknytning af medarbejdere på præproduktion
Vejledning til navnebeskyttede elever
Vejledning til fravær
Vejledning til barselhåndtering
Video til barselhåndtering
Vejledning til samtalemodul
Vejledning til billedupload
Vejledning til ringesystem
Vejledning til kartotek
Vejledning til forsiden og profiloplysninger
Videovejledning til oprettelse af simpel pivottabel på grundlag af CSV-fil CØSA
Vejledning til Navisision stat og UDDATA+

Webinarer

Powerpoint fra webinar om optagelsesmodulet marts 2019
Webinar om optagelsesmodulet marts 2019 
Webinar om Indberetning og struktur i UDDATA+ marts 2019
Webinar om holdoprettelse (aktivitetsoprettelse) april 2019
Webinar om elev- og medarbejderstamdata april 2019
Webinar om ny mesterlære og skolepraktik juni 2019
Webinar om infomøder i juni, juni 2019
Webinar om skolehjem august 2019
Webinar om skolehjem januar 2020
Webinar om AMU holdoprettelse februar 2020
Infomationsmøde – FGU, juni 2019
Webinar om AUB 3
Webinar om aktivitetsplacering 27.Feb. 2020
Webinar om afstemning af tilskudsbrev den 4. marts 2020
Hvordan udføres en indberetning i UDDATA+
Webinar om status på UDDATA+ 12. Marts
Webinar om eksamensplanlægning 16. Marts 2020
Webinar om undervisningsplan og ressourcer (mídlertidig version)

Amu

Vejledning til Oprettelse af AMU-hold
Vejledning til Åbent værksteds AMU-hold

Lærere

Vejledning til at eksportere skema til kalendere (iOS, Google og Outlook)
Vejledning til at booke skema
Vejledning til at redigere skema
Vejledning til karaktergivning
Vejledning til mundtlig karakter givning
Vejledning til opgavesystem
Videovejledning til opgavesystem
Vejledning til oprettelse af genvej til skema på mobil
Vejledning til prioriteret og vigende skema
Vejledning til ressourcer
Vejledning til simple skemaudskrifter – se også siden “Lærer-skemaer
Vejledning til timeplan
Vejledning til undervisningsplaner

Elever

Vejledning til studerende i brugen af UDDATA+
Vejledning til opgavesystem
Videovejledning til opgavesystem

Vejledning til forside og profil

Arbejdstid

Vejledning til Arbejdstid (tidsregistreringsapplikation)
Vejledning til Arbejdstid for Administratorer
Opret ny opgørelsesperiode
Arbejdstid og nye medarbejdere
Skemalægning af særligt skema
Arbejdstid på mobiltelefon (video)
Statistik-siden, en introduktion (video)
Ofte stillede spørgsmål til Arbejdstid
Skemalægning af særligt skema i UDDATA+ skema
Vejledning til anmodning af fravær samt sygemelding 
Vejledning til anvendelse af SMS til elever med fravær uden årsag
Vejledning til særlig skemalægning – orlov

Bevis

Bestilling af bevisjobs
Beviser til EUD (reform 2015)
Vejledninger til beviser/dokumentationer
Menupunkterne under Bevis
Simulering af eksamensgennemsnit
Åbning af pdf-filer i Chrome

Generelt

Problemer og løsninger
Menupunkterne under System 

Vejledning til UNI-login: Find brugernavn og skift adgangskode

Z-udskrifter

Z-udskrifter i overblik, herunder:

Den gamle produktoversigt
Vejledning til billedindlæsning
Vejledning til Bestillingsvinduet (Z-udskrifter)


Z-bloggen for skoler på Studie+
Z-bloggen for skoler stadig på EASY

SIS-Z-bloggen

FLEX

Nyheder
Vejledninger
Download
Hjælp

UDDATA+ App

Hent app til iOS
Hent app til Android
YouTube playliste med instruktionsvideoer
Opret et login til brug i app’en
Login
Tjek ugeskema
Opret samtale
Opret kommentar
Elev syge- og raskmelding

UDDATA+ demovideoer

Udbyd studieretning (2min)
Godkendelse af studieretningsønsker (2min)
Aktivitetsplacering af godkendte studieretningsønsker (3min)
Timeplan guide (21 minutter)
Timeplan guide (6 minutter)
Udbud af valgfag (1-2 minutter)