Systemarbejde på Unilogin

STIL udfører systemarbejde torsdag den 30/9 kl. 16.00-17.00.
Systemarbejdet kan medføre, at brugerne i dele af perioden ikke kan logge ind. Dette gælder alle loginløsninger tilkoblet Unilogin.

Brugere som allerede er logget på vil ikke opleve problemer.

Se https://driftsinfo.stil.dk/maintenances/386