Undervisningsplan tæller nu op på faglige mål og kernestof

Der vises optælling af faglige mål og kernestof på undervisningsbeskrivelsen og på hvert forløb.