Udgivelser på opgave- og ressourcemodul:

Ved oprettelse af opgaver forsvandt boksen “Stop oprettelse af opgave?”, hvis der blev klikket andre steder end på “Ja” eller “Nej” .

Hvis en opgave er sat til frigivelse mere end 24 timer frem i tid, kunne man ikke redigere opgaven efterfølgende.

Det har ikke været muligt at knytte afdeling til rum eller depot i ressourcemodulet.

Ovenstående er nu rettet.