Kære alle

I løbet af weekenden og frem til mandag sker der omlægning af nationale systemer der håndterer tilmeldinger mm. til efteruddannelse (AMU).

Der sker overgangen fra efteruddannelse.dk til voksenuddannelse.dk og en meget omfattende konvertering af data. Vi har haft UDDATA+ lukket i en kort perioden løbet af søndag eftermiddag, men er nu i fuld drift. DET ER VIGTIGT AT EFTERUDDANNELSESMODULET (AMU) IKKE BENYTTES FØR DER KOMMER NY UDMELDING. Det skyldes at STIL ikke pt. er klar med alle ændringer.

Vi vil informerer ud på denne side, løbende. STIL vil også løbende informerer ud på deres informationskanal ADMSYS.STIL.dk