UDDATA+ APP er nu i drift

I din APP Store eller Play Store (alt efter om det er IPhone eller Android) søger du UDDATA+ App’en

I UDDATA+ skal følgende rettigheder være givet, hvis det skal være muligt at se følgende i APP’en – eget skema, samtaler og evt. syge- og raskmelding.

  • For at få vist skema skal man have rettigheden Skema.EGNE
  • For at få vist samtaler skal man have Samtale.VIS
  • Eleverne skal have både FravReg.SYGEMELD og Skema.VIS for at kunne syge- og raskmelde sig – denne rettighed skal afklares på institutionsniveau, inden denne gives, da det har betydning for, hvordan eleverne kan sygemelde sig

 

videovejledning til skema https://www.youtube.com/watch?v=W6P7jwA1V5Y

videovejledning til samtale https://www.youtube.com/watch?v=hoI92qLo9Lc og https://www.youtube.com/watch?v=gSMkUDlYoJQ

videovejledning til syge/raskmelding for elever https://www.youtube.com/watch?v=8r3w_zbKYAw