Uddannelsesbevis landbrugsuddannelserne – modul U930

Uddannelsesbeviser til landbrugsuddannelserne bestilles via U930. Der skal ikke længere benyttes fortrykt papir med logo, da det grønne logo automatisk påføres ved udskrivningen af uddannelsesbeviset.

Vedr. offentliggørelsesdato for uddannelsesbeviset ved ‘J’ til filarkiv.
Offentliggørelsesdatoen sættes automatisk til samme dato som praktikaftalens afslutningsdato. Hvis afslutningsdatoen for praktikaftalen mangler, skal feltet ‘Alternativ slutdato’ på U930 benyttes. Det betyder, at man kan bestille på hold, og samtidig være sikker på, at beviserne først offentliggøres, når elevens praktik er afsluttet. Det vil ligeledes være den samme dato, der påføres uddannelsesbeviset som udstedelsesdato.