Uddannelsesbevis – Jordbrugets uddannelser.

 

Modul U930

Beviseksempel udd. 16

Beviseksempel udd. 17

Uddannelsesbeviserne udskrives med både er dansk og et engelsk uddannelsesbevis i samme bestilling. Beviserne er oprettet således, at logo automatisk påføres ved udskrivningen. Bekendtgørelsesteksten på uddannelsesbeviserne er afhængig af elevens aktuelle version på uddannelsen.

Forudsætninger for at uddannelsesbeviser kan skrives ud:
Elevernes aktuelle uddannelse skal være enten 16 version 1 eller 2 – eller uddannelse 17 version 1.

Ud over landbrugsuddannelsen er der oprettet uddannelsesbeviser til følgende af jordbrugets uddannelser (bestilles på samme måde via U930):

Gartner (383)
Dyrepasser (1615)
Skov- og naturtekniker (1630)

Afgrænsninger:

Filarkiv J/N
Ved ‘J’ lægges beviset i EASY filarkiv. Bemærk, at bevisets offentliggørelsesdato er den samme dato som afsluttende termin fra praktikaftalen. Hvor en sådan ikke findes,  er det  ‘Alternativ slutdato’, som påføres ved bestillingen i U930.

Afgræns på enten hold, skoleforløb eller cpr.nr.

Uddannelse, version, speciale
Ved afgrænsning på cpr.nr. skal uddannelse, version og speciale altid udfyldes

Alternativ slutdato
Det er den afsluttende termin fra praktikaftalen, der skrives på beviset som afslutningsdato for uddannelsen. På elever, hvor denne dato ikke findes, skal feltet udfyldes med en dato (ddmmåå). Bemærk, at offentliggørelsesdatoen automatisk sættes til enten datoen for afsluttende termin fra praktikaftalen eller også ‘Alternativ slutdato’. Det betyder, at man kan bestille på hold, fordi det enkelte uddannelsesbevis først offentliggøres efter praktikaftalens slutdato. Det er også offentliggørelsesdatoen, der skrives som udstedelsesdato på beviset.

Titel (engelsk)
Her angives den engelske titel på underskriveren. Denne titel bliver skrevet på det engelske uddannelsesbevis.

Skabelonstype = XA1 og XA1I-EN