Skolebevis (reform 2015)

 

Modul: U180

Beviseksempel skolebevis


Skabelonerne indeholder ingen form for kontrol af, om eleven opfylder de krav, der er nævnt i hhv. uddannelsesordningerne og uddannelsesbekendtgørelserne. Skolen skal selv kontrollere, at de fag og karakterer, der kommer ud på beviset, er i orden.

Forudsætninger for at beviset kan skrives ud.
Den eneste betingelse er, at eleven har en karakter i ‘Afsluttende prøve’, hvor dette kræves ifølge bekendtgørelsen, og hvor der også er oprettet et fag til afsluttende prøve i EASY.

Programmet finder alle de fag og karakterer eleven har på den pågældende uddannelse, version og speciale, og skriver dem på beviset. Der er mulighed for at udelade fag vha. afgrænsningerne i bestillingsbilledet. Eventuelle godskrivninger kan også komme med på beviset, hvis dette vælges i bestillingsbilledet.

Bemærk vedr. afgrænsninger i bestillingsbillede U180:
Øvrige godskrivninger J/N = Elevens godskrivninger hentes og skrives på beviset. Godskrivning i grundfag (nye UVM-fag) kommer altid med.

Undlad skolefag (max 3) = Påfør evt. fag, som ikke skal med på beviset (max 3 fag).

Undlad karakterer før (termin) = Påfør termin (mmåå) hvorved man udelukker fag og karakterer, som ligger tidligere end den påførte termin

Afgrænsninger:

Filarkiv J/N

Ved ‘J’ lægges beviset i EASY filarkiv

Filarkiv – Offentliggørelse

Datoen sættes altid til d.d. og skal kun ændres, hvis eleven ikke må se sit bevis i Elevplan før en given dato.

Afgræns på enten hold, skoleforløb eller cpr.nr.

Uddannelse, version, speciale

Ved afgrænsning på cpr.nr. skal uddannelse, version og speciale altid udfyldes

Medtag andre uddannelser

Hvis eleven har karakterer fra andre uddannelser, der skal med på beviset, skal der afgrænses med ‘J’

Øvrige godskrivninger J/N

Afslutningstermin

Det er altid terminen for sidst afgivne karakter, der skrives på beviset. Skal dette ændres, kan feltet udfyldes med en termin (mmåå)

Undlad skolefag (max 3)

Undlad karakterer før (termin)

Skabelonstypen er EUV