Tillæg til skolebevis – Bevis for talentspor.

 

Modul: U190

Eksempel på tillæg til skolebevis

Kort om afgrænsninger:

Filarkiv J/N
Ved ‘J’ lægges beviset i EASY filarkiv

Jobnummer
Angiv jobnummer fra bestillingen af skolebeviset. Der skrives kun tillæg ud til elever med en elevtype, der indeholder ‘T’ (talentspor).

CPR-nr.
Benyttes, hvis man kun ønsker et tillæg udskrevet på en enkelt elev.

Bevisdato
Angiv samme dato som på skolebeviset.

Forudsætninger for tillæg.
Det er en forudsætning, at eleven har en elevtype, der viser, at der er tale om talentspor. Der skal være bestilt et skolebevis, som eleven skal have ‘bestået’. Jobnummeret fra den sidste/nyeste bestilling af skolebeviset skal bruges i afgrænsningen på U190.

Man kan evt. finde sidste/nyeste jobnummer på bestillingen af skolebeviset i menuen: Bevis – Resultater – Grundlagresultat.

Bemærk, at der også er en note om talentspor på skolebeviset.
Skolebeviset vil samtidig indeholde følgende note, ‘Skolebevis er udstedt på baggrund af gennemført talentspor’. Noten udskrives automatisk, såfremt elevtypen indeholder ‘T’.

Udskriften ‘Tillæg til skolebevis’ er A4.

P.S.
Vi har fået oplyst fra UVM, at der ikke er krav om, at der eftersendes tillæg vedr. talentspor til de talentsporselever, der har allerede fået skolebevis, inden dette tillæg er blevet udsendt til skolerne.