Z8311 Holdelever med værge og lærested Vis alle elever, der på en given dato er aktive på mindst ét hold Formål: At få overblik over antal unikke elever, der er i gang, og deres værger, læresteder og kontaktoplysninger   Population: Vis alle elever, der har mindst én igangværende holdplacering på pr.datoen. Hver elev kommer kun […]

  Z udskrifter med værgeoplysninger Følgende udskrifter indeholder oplysninger på elevernes værge De tager alle udgangspunkt i et holds elever. Nogle af dem viser kun værge1, andre også værge2. På UDDATA+ er følgende værgeudskrift i drift: Z8311 Holdelever. Fyldige oplysninger om begge værger Z8312 Alle holdplaceringer. Begge værgers oplysninger Z8500 FGU elever: Begge værgers oplysninger (her […]

Elev stamdata   I UDDATA+ er der nu kommet et vindue til at vise elev-oplysninger – adresse, cpr-nummer, værge informationer, holdplaceringer mm. Man kan komme til dette vindue fra holdlister på skema, ved at klikke på elevnavn. Dette vindue er fortrinsvis beregnet for personale med administrative opgaver og der skal derfor gives en eksplicit rettighed […]