Z8118 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 Man skal som i 2017 igen bruge Z8118, der er udviklet sammen med Ennova, til ETU. Formål: I samarbejde med Ennova udviklede vi sidste år et træk til ETU’en, der henter alle relevante elever, og giver et intelligent bud på, hvilke hold, forløb og uddannelser de skal optræde på. Z8118 er også den anbefalede til […]

Problemer med UNI-Login opdatering? Sådan hjælper UDDATA jer i gang med at opdatere UNI-Logins.   Ikke alle skoler får opdateret deres elevers UNI-Logins i EASY i år. UDDATA tilbyder nu at hente UNI-Logins, så skolen kan tilgå dem, for eksempel med UDDATA+, Bibliotekssystem og Z-udskrifter. Tidligere blev UNI-Logins opdateret med batchjobbet C001. Jævnfør denne nyhed […]

Z804 Login-liste uden BW Viser elevernes uni-login og elevplan-login. Rettigheder: Denne udskrift kræver medlemskab af brugergruppen “Z-udskrifter-sysadm” og kan ikke ses af “almindelige” Z-udskrifts-brugere. Population: Der findes elever på hold, der er i gang eller starter indenfor en måned eller højest er afsluttet for 10 dage siden. Eleverne skal tillige have en kontaktlærer på prdatoen. […]

Z803 Login-liste Viser elevernes brugerweb-login, uni-login og elevplan-login. Denne udskrift virker ikke for skoler, der ikke har BrugerWeb! Brug Z804 i stedet. Rettigheder: Denne udskrift kræver medlemskab af brugergruppen “Z-udskrifter-sysadm” og kan ikke ses af “almindelige” Z-udskrifts-brugere. Population: Der findes elever på hold, der er i gang eller starter indenfor en måned eller højest er […]

ETU-besvarelse med Z8048 Skolerne skal i denne tid besvare et skema vedrørende Elevtrivselsundersøgelse, og her viser vi, hvordan det kan løses.   Formål: UDDATA fik i samarbejde med et par skoler udviklet ”Elevtype 2” udskriften Z8048 således at den indeholdt det, der skal bruges til ETU-besvarelsen. Z8048 kommer med et CSV output, og skal derefter […]

Z8048 Elevtyper 2   Få vist alle elever på skoleforløb med Z8048. Formål: Få en liste over elever på skoleforløb   Population: Der medtages alle skoleforløb, der overlapper med afgrænsningsperioden.   Output: cpr_nr, / elevnavn,  adresse uddannelse/-betegnelse/-version Skoleperiode / Periodetype / CØSA ansvarsomrade / projektomrade GH (grund- eller hovedforløb Studiestart / afgangsdato Skoleforløbs start/slut afgangsaarsag […]