Z840 – AMU-elever opgjort per periode AMU-udskrift, der opdeler en aktivitet i perioder per skolefag. Der vises elev- og betalings-status, TMK og FKB for godkendt og genererende skole. Den minder Som Z394 men har periodevis opdeling Population: Der vises de skolefag/hold, der overlapper med tidsafgrænsningen.   Output: CØSA Formål Ansvarsområde Uddannelse ÅE_rekvirent Aktivitet Skolefag Startdato […]

Z8040 Elevers TMK historik   Formål: Udtrækket bidrager til en mere komplet historik de elever, der af forskellige årsager ikke kan afgangsmeldes, men som derimod har f.eks. et færdiggørelsestaksameter.   Population: Denne udskrift tager udgangspunkt i de elever, der er placeret på mindst ét skoleforløb i afgrænsningsperioden. Dernæst finder udtrækket det senest opnåede varighedsuafhængige fuldtids-tilskud […]