Z8193 Skolehjemsberettigede elever Udskriften trækker skolehjemsberettigede elever til tjek om de er booket Formål: At se, om man mangler at booke elever Population: Vis alle elever med J til skolehjem eller skolehjemsårselev på et skoleforløb, der overlapper med den afgrænsede periode. For dem vises den første bookingdato i afgrænsnigsperioden og tilhørende værelse, hvis eleven er […]

Z8139 Skoleforløbselever på hovedforløb berettiget til AUB og befordring Skoleforløb, der starter eller slutter på en valgt dag   Formål: Udtrækket  bruges til at finde elever på en given start- eller slutdato som kan være berettiget til AUB og befordring. Udtrækket indeholder oplysninger fra Easy vinduet A696 og inkluderer dermed også skolepraktikelever, selv om disse […]

Z8137 – Tjekliste for læreres lønoplysninger Find lærere i undervisnings-roller uden SLS- eller skoleoplysninger.   Formål: Normalt giver det sig selv at alle lærere har de relevante oplysninger. Men Iban fra Hansenberg opfandt denne til at få helt styr på at dette også gælder de lånte lærere. Omfanget af lånte lærertime fremgår af Z8088, men det stemmer […]

Z8127 Ansvarsområder Vis alle skolens ansvarsområder undtagen de ugyldige. Population: Udtrækket finder alle ansvarsområder i skolens ansvarsområde-tabel – dog ikke dem, der er ugyldige på dags dato. Output: Ansvarsområde / Kort_betegnelse Gyldig fra / -til   Afgrænsninger: ingen   Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik. Se også: Z8056 Liste over alle lokale […]

Z8130 Tjekliste for email på lærested En tjekliste til at se, om alle email adresser er tastet på elevens uddannelsesaftale Formål: At se om man har tastet email-adresser relateret til lærested i EASY og UDDATA+ på alle elever med aftale. Population: Alle elever med en aftale der er kørende eller fremtidig medtages, HVIS en af følgende […]

Z8122 EUD elever uden aftaler   Formål: Vis elever, der evt. mangler uddannelsesaftale.   Population: Alle elever, der har skoleforløb, der ender efter dags dato, men ikke aftaler eller skolepraktik der ender efter dags dato, vises. HTX og HHX samt AMU, brobygning, intro og præsentation er fraregnet.   Output: CPR_nr / Navn Første_skoleforløbsstart / Sidste_skoleforløbsslut / […]

Z8115 Dagens ulovlige fravær   Formål: At man hurtigt kan se, hvilke elever, der er udeblevet i dag, og kontakte dem med henblik på at få dem til at registrere deres fravær. Da den kan være relevant for lærere og især studievejledere, er udskriften med i brugergruppen Z-LærerSkema   Forbehold: Den mest præcise fraværsudregning laves […]

Z8043 Aflyste hold Dette udtræk zoomer ind på de hold, der er aflyst Formål Langt de fleste udtræk ser bort fra disse hold. Man kan dog få brug for at fremsøge dem.   Population Vis aflyste hold, der matcher afgrænsningen   Output Aktivitet / betegnelse / kortbetegnelse Startdato/slutdato Aflyst_pr_dato   Informationerne udskrives som CSV fil. […]

Z8095 – Skolehjemsbookinger for skolepraktik Formål: Udtrækket viser skolepraktikelevers bookinger for en given periode. Det kan bruges som hjælp til at få opkrævet skolepraktikelevers tilskud for skolehjem korrekt. Population: Alle elever med skoleperiode KA i den valgte periode udvælges. For dem vises alle skolehjems-bookingdage på skoleperioderne: ‘XN’,’EN’,’KA’,’XX’,’F2′,’D2′,’EH’,’ER’ i samme periode. Output: CPR Fornavn / Efternavn / […]