Z8300 Elever med aftale uden forløb   Formål: Find elever, der har en uddannelsesaftale, men mangler skoleforløb.   Population: Elever, som har en central aftale, der ikke er af obligatorisk type 1082 eller 1083, som ikke har et skoleforløb på noget tidspunk, der overlapper med aftalen. Skolen skal i øvrigt selv være arrangerende skole for […]

Z8501 FGU – fejloverblik Få overblik over diverse fejltyper, der har været oplevet i forbindelsen med opstart på FGU.   Formål: I første omgang er opgaven at få et bud på, hvad der evt forhindrer en lønkørsel til Navision via Agidon. Men også andre fejl og uhensigtsmæssigheder tjekkes der for.   Population: Der findes 7 […]

Z8197 – Manglende skema på skoledage   Formål: Til at se om der i den kommende til mangler skema på de elever, på de skoledage, der er knyttet til skoleforløbet.   Population: Der tages udgangspunkt i fuldtidsårselever og deres forløbs skoledage mellem de to afgrænsningsdatoer. For de skoledage findes antal elever, der ikke er på skemalagte hold. […]

Z8193 Skolehjemsberettigede elever Udskriften trækker skolehjemsberettigede elever til tjek om de er booket Formål: At se, om man mangler at booke elever Population: Vis alle elever med J til skolehjem eller skolehjemsårselev på et skoleforløb, der starter i den afgrænsede periode. For dem vises den første bookingdato i afgrænsnigsperioden og tilhørende værelse, hvis eleven er […]

Z8139 Skoleforløbselever på hovedforløb berettiget til AUB og befordring Skoleforløb, der starter eller slutter på en valgt dag   Formål: Udtrækket  bruges til at finde elever på en given start- eller slutdato som kan være berettiget til AUB og befordring. Udtrækket indeholder oplysninger fra Easy vinduet A696 og inkluderer dermed også skolepraktikelever, selv om disse […]

Z8137 – Tjekliste for læreres lønoplysninger Find lærere i undervisnings-roller uden SLS- eller skoleoplysninger.   Formål: Normalt giver det sig selv at alle lærere har de relevante oplysninger. Men Iban fra Hansenberg opfandt denne til at få helt styr på at dette også gælder de lånte lærere. Omfanget af lånte lærertime fremgår af Z8088, men det stemmer […]

Z8127 Ansvarsområder Vis alle skolens ansvarsområder undtagen de ugyldige. Population: Udtrækket finder alle ansvarsområder i skolens ansvarsområde-tabel – dog ikke dem, der er ugyldige på dags dato. Output: Ansvarsområde / Kort_betegnelse Gyldig fra / -til   Afgrænsninger: ingen   Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik. Se også: Z8056 Liste over alle lokale […]

Z8130 Tjekliste for email på lærested En tjekliste til at se, om alle email adresser er tastet på elevens uddannelsesaftale Formål: At se om man har tastet email-adresser relateret til lærested i EASY og UDDATA+ på alle elever med aftale. Population: Alle elever med en aftale der er kørende eller fremtidig medtages, HVIS en af følgende […]

Z8122 EUD elever uden aftaler   Formål: Vis elever, der evt. mangler uddannelsesaftale.   Population: Alle elever, der har skoleforløb, der ender efter dags dato, men ikke aftaler eller skolepraktik der ender efter dags dato, vises. HTX og HHX samt AMU, brobygning, intro og præsentation er fraregnet.   Output: CPR_nr / Navn Første_skoleforløbsstart / Sidste_skoleforløbsslut / […]