Z8157 – Arbejdstimer pr medarbejder på hold Z388 med timer pr hold (dublering ved samlæsning)   Formål: En CSV-erstatning for fagfordelingslisten Z388, der ikke er oversat fra EASY-tiden endnu. Den gamle udskrift vises som opsummerende skemaer, der nemt kan reproduceres med en pivot af Z8157-data.   Population: Alle skemabegivenheder mellem de to afgrænsningsdatoer medtages, hvis […]

Z8004 – Timeposter pr dag (Enkelttimeposter på medarbejdere og dato) På den afgrænsede aktivitet og datointerval vises medarbejdere og deres timeposter. Population i EASY version: Der vises en linje pr timepost, der forekommer mellem de to datoer. Timeposterne skal være tilknyttet et ansættelsesforhold og en aktivitet. Population i STUDIE+ version: Der vises en linje pr lærer […]