Z8046 Onsdagsfravær 2   Formål: En søsterudskrift til Z8036, men med en anden struktur på data. Begge udskrifter bruges i forhold til indberetning af skolepraktik, hvilket afhænger af, om eleverne er til stede om onsdagen. Hvor Z8036 gætter på, hvorvidt der er tale om heldagsfravær, viser Z8046 bare elevernes timer og fravær pr dag pr […]

Z8051 – Årselever Skolepraktik   Formål: Årselevbidrag for skolepraktikelever. Datastrukturen er velegnet til at arbejde videre med i Excel/Pivot   Population: Find alle bidrag, hvis bidragsperioder overlapper med afgrænsningsdatoerne. Hvis man kun vil have bidrag med tælledato mellem afgrænsningsdatoerne, må man efterfølgende filtrere i regneark.   Output: Kolonnerne matcher dem fra Z8050, der handler om […]

 Z800 – Læresteder-liste (Læresteder) Lærestedslisten kan afgrænses på et datointerval. Population: Udtrækket finder alle aftaler, der overlapper helt eller delvist med afgrænsningsdatoerne. For aftalerne vises lærestedsinformationer og info om eleven. Output: Aftale startdato/slutdato Læresteds ID SE-nr. / CVR / Pnummer Lærested, Gade, Stednavn, Postnr., Postdistrikt, Telefon Lærestedets kontakt e-mail/kontaktperson/Kontakttelefon Elevens uddannelse,  Elevafdeling, Navn, CPR-nr. Lærestedets løbenummer […]

Z8036 Onsdagsfravær   Formål: Denne udskrift ser på, hvilke elever der er fraværende om onsdagen i den valgte periode, og særligt om de er fraværende hele dagen. Den anvendes til de skolepraktikelever, der skal indberettes på basis af deres fravær på tælledagene. Ofte er man interesseret i at se, om eleven er fraværende hele dagen, […]

Z8035 Elever i Skolepraktik Dette er en klon af EASY-A udskriften A742, dog beriget med elevernes adresser. Udskriften viser oplysninger om elever, der i en given periode er i skolepraktik. Udskriften kan benyttes til en kontrol af, om alle de elever, som er i skolepraktik på skolen, har fået oprettet skolepraktikperioder, eller om der mangler […]

Z8031 Aftaleoversigt pr. SKP-elev   Formål: Få en oversigt over skolepraktikforhold med underliggende VFU og delaftaler opgjort pr. elev.   Population: Aftaletyperne er for aftaler er SKPS (skolepraktik på skole) og AFPV (aftale på virksomhed). Der kommer en linje pr aftale pr elev. Tre faktorer afgør antallet af linjer: Grundpopulationen af elever er elever med […]