Z170 Skolehjemsoverblik Vis hvem der bor på skolehjem pr dags dato Formål: At vise alle værelser/pladser på skolehjemmet og deres aktuelle beboer.   Population: Vis en linje pr plads pr værelse. Sengen/værelset skal være aktivt, dvs ikke nedlagt.   Output: CPR/fornavn/efternavn startdato/slutdato bygningsnr, lokalenr, sengenummer, Uddannelse, alder pr dags dato køn, elev_email elev_telefon Bemærkning (da […]

Z8198 Faktura til AUB for AMU overnatninger Udskriften trækker AUB-tilskudsberettigede AMU-elever og tæller deres dage på skolehjem Formål: At kunne danne en faktura til AUB-refusion. Udtrækket åbner for flere måder at indberette og sammentælle tilskudsuger på, så det er vigtigt at man forstår udtrækkets data ved at læse denne vejledning.   Population: Vis alle AMU-elever, der: […]

Z8303 Tjek af alle skolehjemselever til indberetning NB! Den er nedlagt da funktionen nu bedre varetages af tjekjobbene i indberetningsvinduerne Formål: At kunne gennemgå alle sine skolehjemselever for at tjekke om man alt tilskud ser korrekt ud og om noget mangler.   Population: Følgende datalinjer kommer ud. Outputtet refererer til en række fejl eller obs’er: […]

Z8198 Faktura til AUB for EUD kostophold Udskriften trækker AUB-tilskudsberettigede skolehjemselever og tæller deres kostdage Formål: At kunne danne en faktura til AUB-refusion. Udtrækket åbner for flere måder at indberette og sammentælle tilskudsuger på, så det er vigtigt at man forstår udtrækkets data ved at læse denne vejledning.   Case: Udtrækket er udviklet i samarbejde med […]

Z8193 Skolehjemsberettigede elever Udskriften trækker skolehjemsberettigede elever til tjek om de er booket Formål: At se, om man mangler at booke elever Population: Vis alle elever med J til skolehjem eller skolehjemsårselev på et skoleforløb, der starter i den afgrænsede periode. For dem vises den første bookingdato i afgrænsnigsperioden og tilhørende værelse, hvis eleven er […]

Z8119 – Skolehjemsbookinger Formål: Udtrækket viser bookede pladser på skolehjemmene Population: Alle pladsbookinger i den valgte periode vises. De er sorteret efter Afdeling, værelse plads, og bookingperiode. Output: Afdelingskode Værelsesnummer / Pladsnummer Fornavn / Efternavn / CPR (eller Fødselsdato) Bookingtype* Skoleforløb / Skolenavn Bookstart / Bookslut *Bookingtypen kan være Personlig, Aktivitetsplacering, Arrangør eller Intern/Ekstern elev. […]

Z8042 Fridagsmarkering skolehjemselever Skolehjemselevers skemabegivenheder   Formål Udtrækket er skabt til at finde Skolehjemselever, der er skemalagte på en fridag. (Udskriften viser dog ikke, om det er en fridag)   Population Vis alle skemabegivenheder på skolehjemselever i den valgte periode.   Output Fra dato Til dato 0, 6 eller 10 cifre i CPR   Informationerne udskrives […]

Z8054 – Årselever Skolehjem   Formål: Årselevbidrag for skolehjemselever. Datastrukturen er velegnet til at arbejde videre med i Excel/Pivot   Population: Find alle skolehjemsbidrag, der ligger mellem afgrænsningsdatoerne. Et skolehjemsbidrag består af en enkelt booket dag, så der kommer en datalinje pr dag.   Output: CPR nr / Fornavn / Efternavn Elevtype / – betegn. […]

Z8095 – Skolehjemsbookinger for skolepraktik Formål: Udtrækket viser skolepraktikelevers bookinger for en given periode. Det kan bruges som hjælp til at få opkrævet skolepraktikelevers tilskud for skolehjem korrekt. Population: Alle elever med skoleperiode KA i den valgte periode udvælges. For dem vises alle skolehjems-bookingdage på skoleperioderne: ‘XN’,’EN’,’KA’,’XX’,’F2′,’D2′,’EH’,’ER’ i samme periode. Output: CPR Fornavn / Efternavn / […]

Z8007 – Elevnoter Viser elever med noter på en aktivitet, samt elevens eventuelle skolehjemsbooking.   Autorisation: At bestille denne udskrift kræver medlemskab af brugergruppen Z-elev-fortrolig, da Noter kan indeholde følsomme data.   Population: Alle elever med noter på den valgte aktivitet medtages.   Output: Efternavn / Fornavn Cpr_nr Aktivitet Datering / relevans / notetekst Afgangsdato […]