Z8225 FKB-udbud Viser dig hvilke fag du skal udbyde indenfor kalenderåret, ud fra de FKB, skolen er godkendt til. Den tilhører udskriftsgruppen Z-udskrifter.   Formål: Se om man mangler at udbyde fag   Population: Ud fra de FKB, skolen har godkendelse til på AMU/ÅU-uddannelser, vises en linje pr fag, om den er udbudt og evt […]

Z8189 – AMU-hold med fag Formål: At vise, hvilke fag der er på det enkelte AMU-hold og deres perioder.   Population: Der er en linje pr AMU-hold pr fag pr periode, der er påsat elever. Hvis der er påsat et fag, uden at der er nogen elever påsat, vises der også en linje. (men så […]

Z8174 Mål 3 Elever med ekspertniveau-fag Udtrækket tæller fuldførte elever, og om de har haft mindst 1 fag på ekspertniveau Formål: Udskriften er udarbejdet til at hjælpe med at besvare mål 3 indikatorerne i Handleplan for Øget Gennemførelse (HPØG)   Population Udtrækket tager udgangspunkt i elever med central afgangsårsag 14 ‘Fuldført EUD’ eller for sundhedssekretærer […]

Z8173 – Mål3-fag over obligatorisk niveau Det er nu meget nemmere at trække et datasæt, der ligner uddannnelsesstatistik_dk’s Mål 3 tal vedrørende fag over obligatorisk niveau. NB: Udtrækket har fået en overhaling 2/8 2018.   NB: 2.okt 2018 blev der rettet en vigtig fejl, der havde vendt udtrækket lidt på hovedet – det viste kun […]

Z8075 – Elever med bonus- og støttefag Udtrækket viser elever, der i en periode har afsluttet de centrale fag 10829 Støttefag og 12097 Bonusfag. Formål: Bonusfag og støttefag omtales i kodeudmeldingen for EUD-reformen: Både i grundforløbets 1. del og 2. del er der mulighed for at skolen kan dokumentere denne indsats ved at tilføje de […]

Z8074 – Elever med fag på ekspertniveau Udtrækket viser elever, der i en periode har afsluttet fag på niveau 4. NB: Der er siden lavet en ekspertniveau-udskrift, der bedre matcher tallene i Datavarehuset. Prøv Z8174. Formål: Udskriften er udarbejdet til at hjælpe med at besvare mål 3 indikatorerne i Handleplan for Øget Gennemførelse (HPØG) Population Udtrækket […]

Z805 Skolefag på hold med perioder Viser de skolefag, der hører til hold og i hvilke perioder. Population: Der vises fag med holdtilknytninger på prdatoen. Output: Aktivitet Skolefag/niveau/betegnelse Start-/slutdato Afgrænsninger: PrDato Hold Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik. Se også: Z450 Ledige skolefag Z8056 Liste med alle lokale fag

Z8056 Liste med alle lokale fag Få vist alle attributter vedrørende fag med fagnummer over 50000. Formål: At give en komplet oversigt over de lokale fag. Oversigten kommer ud med skolefagsinformationer til CSV fil, så kan man i fx Excel slå det enkelte fag op. Population: Alle fag med fagnummer mellem de to afgrænsninger medtages, men […]

Z8010 – Elever på skoleforløb og deres fag På afgrænsede skoleforløb vises eleverne og de fag/hold, de har haft i skoleforløbenes periode.   Population: Der tages udgangspunkt i et skoleforløb. Så findes forløbets elever, deres holdplaceringer og fag. Hele elevens periode på faget skal ligge indenfor skoleforløbets periode. Output: Navn Skoleforløb Elev id Aktivitet Skolefag […]