Z8503 FGU Fravær   Formål: En Excel/Pivot-venlig fraværsudskrift med fraværet i decimaltimer. Forbehold: Der tages ikke højde for, om eleven er dobbelt skemalagt. Begreber som prioriteret og vigende skema er heller ikke regnet med. Endelig kan Uddataplus brugere fritage elever for enkeltlektioner, og det kan Z8503 pt heller ikke undtage. For den mest rigtige fraværsstatistik, […]

Z8197 – Manglende skema på skoledage   Formål: Til at se om der i den kommende til mangler skema på de elever, på de skoledage, der er knyttet til skoleforløbet.   Population: Der tages udgangspunkt i fuldtidsårselever og deres forløbs skoledage mellem de to afgrænsningsdatoer. For de skoledage findes antal elever, der ikke er på skemalagte hold. […]

Z8192 Timer på brobygning Udskriften trækker undervisningsmængden på brobygning. Formål: At se, hvilke lærere der er involveret i brobygningslektioner og hvor meget, fordelt på uddannelsesnummer. Population: For hver lektion vises alle kombinationer af lærere og involverede elevers uddannelse, såfremt de er en af uddannelsesnumrene 2570, 2571 og 2575. Bemærk: Skulle der være samlæst elever fra to forskellige […]

Z8191 – Hold uden skema   Formål: Find hold, der ikke er blevet skemalagt endnu   Population: Fin alle hold, der ikke har og aldrig har haft skemabegivenheder tilknyttet, der tilfredsstiller afgrænsningerne   Output: Aktivitet Start-/slutdato Antal elever (tilknyttet i den valgte periode)   Afgrænsninger: Fra- og tildato (overlapper med aktivitetens start/slut) Holdnavn   Informationerne […]

Z8188 Skemabegivenheder 2 Udskriften trækker skemabrikker og viser en linje pr begivenhed/hold kombination. Formål: Udskriften er oprindeligt udviklet til at få overblik over ét fag, og kan også afgrænses på fag. Den adskiller sig også ved netop at have en linje pr hold/begivenhed, og ikke flere linjer selvom der skulle være flere medarbejdere og lokaler […]

Z8135 – Lokalebegivenheder Udskriften trækker tæller antal lærere og elever på hver begivenhed, og kan således benyttes til at beregne Lærer-Elev-ratio. Definition: Flere skemabegivenheder kan foregå samtidig samme sted samtidigt. To skemabegivenheder, der foregår samtidig, med samme alfabetisk-første-lokale tælles som én lokalebegivenhed. (NB: med “samtidigt” menes “samme starttidspunkt.” Vær obs på om der er overlappende […]

Z598 Briksøgning Find den ønskede brik til skemaudskrifter. Population: Alle brikker, der som minimum indeholder den valgte kombination, vises. Output: De mulige brikker vises med: Briknr Linienr Antal_linier Elementnr / Elementer_på_linie  / Elementtype Tegnantal / Objektnr / Starttegn Bogstav Maxlengde Navn   Afgrænsninger: Man skriver en kæde af bogstaver, man er interesseret i. Der tages kun hensyn til […]

Z8131 Skemabegivenheder Udskriften trækker skemabrikker og viser alle kombinationer af både lokaler, lærere og aktiviteter. Formål: Udskriften giver et totalt skemaoverblik, med alle lærer/hold/lokale kombinationer. Population: Der kigges på alle skemabegivenheder – modsat andre af vore udskrifter behøver begivenheden hverken have fag, hold, lærer eller lokale tilknyttet. OBS: Omvendt, skulle der være to lokaler, tre […]

Z8108 Lærerskematimer AMU/IV Viser hvad lærere underviser i, i kursuscenteret. Formål: At vise en liste over alle lærere og hvad de er blevet skemalagt til at undervise i i en angiven periode. Population: Alle skemabegivenheder med hold på AMU/IV medtages. Der vises en linje pr lærer pr dag pr fag pr hold. Som regel vil […]

Z8042 Fridagsmarkering skolehjemselever Skolehjemselevers skemabegivenheder   Formål Udtrækket er skabt til at finde Skolehjemselever, der er skemalagte på en fridag. (Udskriften viser dog ikke, om det er en fridag)   Population Vis alle skemabegivenheder på skolehjemselever i den valgte periode.   Output Fra dato Til dato 0, 6 eller 10 cifre i CPR   Informationerne udskrives […]