Z8231 Skemanoter   Formål: Vis alle skemabegivenheder i periode, der har tilknyttet skemanoter   Population: Find alle skemabegivenheder med skemanote tilknyttet   Output: Skemabegivenhedsid Dato/lektionsnr En medarbejder af evt flere tilknyttede, der overholder en evt initialer-afgrænsning (det prioriteres at vise undervisere, der genererer timeposter, ellers alfabetisk første) Et af evt flere tilknyttede hold (Det hold, skemanoten […]

Z8222 Skematimer pr aktivitet   Formål: Vis antal skemalagte timer pr hold.   Population: Find alle hold med indberetningsprintcip ‘-‘ Eleverne skal også være korrekt oprettet på fag på holdet i ÅU-regi. Tidsmæssigt skal holdplaceringen krydse 1/7 2020, krydse 1/7 2021 eller ligge helt indenfor intervallet 1/7 2020 til 1/7 2021   Output: Aktivitet Måned Skolefag/navn […]

Z599 – Skema med flere lærere   Formål: At finde skema med flere lærere end hold tilknyttet – som evt mangler lærer eller skal behandles på anden måde.   Population: Find alle skemabegivenheder, der har flere lærere end hold, dog mindst 1 hold tilknyttet.   Output:  Dato Starttid Antal lærere (et af evt flere) Hold Medarbejder-Afdeling […]

R117 Lærerstyret undervisningstid – prognose med detaljer   Formål: Til visning af hvad næste indberetning af undervisningstid vil vise. Detaljeversionen hjælper med at undersøge elevernes skoledage.   Bemærk: For performance og mere præcise data bruger vi en statistiktabel til at beregne udskriften. Den opdateres et par gange i døgnet, så hvis du sidder og retter […]

R116 Lærerstyret undervisningstid – prognose   Formål: Til indberetning af undervisningstid. Overbliksversionen her giver en linje pr elev.   Bemærk: For performance og mere præcise data bruger vi en statistiktabel til at beregne udskriften. Den opdateres et par gange i døgnet, så hvis du sidder og retter i elevernes skema, vent med at se konsekvensen […]

Z8503 FGU Fravær   Formål: En Excel/Pivot-venlig fraværsudskrift med fraværet i decimaltimer. Forbehold: Der tages ikke højde for, om eleven er dobbelt skemalagt. Begreber som prioriteret og vigende skema er heller ikke regnet med. Endelig kan Uddataplus brugere fritage elever for enkeltlektioner, og det kan Z8503 pt heller ikke undtage. For den mest rigtige fraværsstatistik, […]

Z8197 – Manglende skema på skoledage   Formål: Til at se om der i den kommende til mangler skema på de elever, på de skoledage, der er knyttet til skoleforløbet.   Population: Der tages udgangspunkt i fuldtidsårselever og deres forløbs skoledage mellem de to afgrænsningsdatoer. For de skoledage findes antal elever, der ikke er på skemalagte hold. […]

Z598 Briksøgning Find den ønskede brik til skemaudskrifter. Population: Alle brikker, der som minimum indeholder den valgte kombination, vises. Output: De mulige brikker vises med: Briknr Linienr Antal_linier Elementnr / Elementer_på_linie  / Elementtype Tegnantal / Objektnr / Starttegn Bogstav Maxlengde Navn   Afgrænsninger: Man skriver en kæde af bogstaver, man er interesseret i. Der tages kun hensyn til […]

Simple skema- og holdudskrifter til lærere Under menupunktet ’Bestillinger’ finder du følgende udskrifter, som egner sig til lærere. For at få adgang til udskrifterne, skal man enten: tildeles brugerrettigheden “Z-LærerSkema” og være EASY-oracle-bruger. Eller: Skolen giver de rettigheder til pseudobrugeren XXXUPLUS_UDSKRIFTER, hvorefter læreren så blot skal tildeles en brugergruppe, der giver adgang til udskrifter uden […]